Yıllık İzin Sürelerinden Sayılan Sayılmayan Haller

Kanun vermemeye özen gösteriyoruz lakin bu konu kannda oldukça açık ve net. Direk alıyoruz ve varsa sorunuz bekliyoruz; İtalik/Eğik yazılar tarafımızca eklenmiştir.

 

Madde 55 – Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.)

b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler. (İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.)

c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).

d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).

e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar. (Yazının sonuna eklenmiştir)

f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.

h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

ı) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.

j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.

k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

 

Madde 66 – Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden  çıkmaları için gereken süreler.

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.

d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.

8 Yorumlar

 1. Merhabalar, özel sektörde mühendis olarak çalışmaktayım. En son 25 ağustos pazartesi haftası 1 haftalık senelik izin kullandım. Normalde cumartesileri çalışmamaktayız. İş kanuna göre cumartesi de çalışma günü sayıldığından iznimden düşüyor. Ancak o hafta cumartesiye 30 ağustos zafer bayramı denk geldiği için yıllık iznimden yine 6 gün mü yoksa 5 gün mü düşülecek?

  • Okan Koçak

   Resmi, dini ve haftasonu tatillerinde, raporlu günlerde yıllık izin kullanılamaz, kullandırılamaz. 5 gün sayacaksınız.

 2. Yıllık izinim 01.03.16 da yıl doldu.1 hafta kullandım.işten ayrıldım.8 günlük yıllık izin ücretimi geçen senenin asgari ücretinden hesaplayacaklarını söylediler.bunu yapmaya hakları varmı.bu senenin asgari ücretinden hesaplamaları gerekmiyormu.doğrusu nedir öğrenebilirmiyim..

  • Okan Koçak

   Son aldığınız ücret neyse onun üzerinden hesaplanacak.

 3. Merhaba;
  İşyeri yıl sonlarında ve bazı günlerde iş yokluğu nedeni ile izin uygulaması yapıyor ve bunu bizim yıllık izinlerimizden düşüyor. Bu durum yasal mıdır?

  • Okan Koçak

   Yıllık izinlerin tarihini işveren belirler. Eğer sizleri mağdur eden bir tarafı yoksa yasaldır diyebiliriz. Mesela her birini gün gün parçalıyorsa, yarım günlük yıllık izinler kullandırıyorsa, yaza hiç izin bırakmıyorsa bunları mobbing kapsamında bile değerlendirebilirsiniz.

 4. Şenol Şengül

  Olumsuz hava şartları nedeniyle işyerinde iş olmadığı için gelinemeyen günler yıllık izinden düşülebilir mi bunla ilgili bilgi almak istiyorum ?

Menü