Ücret

8 Yazı Ana Sayfaya Dön

Çalışanın Ek Kazançlarına Uygulanacak Maaş Haczi Oranları

Çalışanların ücretinin 1/4’üne icra gelebildiği ile ilgili herhangi bir şüphe olmasa da prim, ikramiye, AGİ ve tazminatlarının tamamının mı yoksa ücret gibi mi değerlendirileceği noktasında bir çok soru gelmektedir. Bu sorulara bir son vermek amacıyla aşağıdaki tablonun işinize yarayacağını düşünüyorum. Prim çoğu zaman “yüzde usulü ücret” ile karıştırılmaktadır. Eğer bir personel, asgari ücretin altına düşmemek kaydıyla, yaptığı işlerin belli bir oranında ücret elde ediyorsa bu prim değil yüzde usulü ücretlendirmedir ve bu bir ücret eki değil bizzati ücretin kendisidir. Bu nedenle İş Kanunu 35. md., İİK 83. md., Yargıtay 11. H.D 09.01.2013 tarh, 2012/5840 E., 2013/236 K. gereği 1/4’ü haczedilmelidir. Fakat aslen “prim kavramı” sabit bir ücret almakla birlikte göstermiş olduğu performansa bağlı olarak ücretine ek bir kazanç elde edilmesini ifade eder ki bu da primi ücret değil ücret eklentisi yapar. Böylece Yargıtay 12. H.D. 16.5.2002 tarih, 2002/9471 E. 2002/10258 E. gereği tamamı haczedilmelidir. Kısacası; yapılan iş neticesinde belli bir yüzde…

Kısmi Süreli Çalışma

08.11.2016 tarihi itibariyle “Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmeliğin dayandığı esasların üzerinden hızlıca geçelim, böylece hem bilmeyenler öğrensin hem de eksik bilgisi olanlar tamamlasın; Haftalık çalışma süresi; en çok 45 saat olabilir. Maden ve yeraltı işlerinde ise 37,5 saattir. Kısmi çalışma; işyerinde tam zamanlı uygulanan haftalık çalışma süresinin 3’te 2’sine isabet eden süredir. Analık İzni; kadın işçinin doğum öncesi ve sonrası normal şartlarda toplam 16 hafta olan raporlu olduğu süredir. Ücretsiz izin; Analık izninin bitimi sonrası kadın işçinin talebi halinde kullandırılan en fazla 6 aylık izindir. Analık İzni Analık izni doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta uygulanır. Çoğul gebelik halinde “doğum öncesi 8 haftaya” 2 hafta daha ilave edilir. Kadın işçinin doktor raporu ile belgelemesi halinde ilk 8 haftalık sürenin ilk 5 haftasını çalışabilir ve sonraki 8 haftaya ekletebilir. Yani 3 + 13 şeklinde bir kaydırma yapabilir.…

Yarım Çalışma Ödeneği ve Yarım Günlük Ücretsiz İzin

Kimler, ne kadar süreyle yarım çalışma ödeneği alabilir? Doğum sonrası analık izninin bitiminden sonra, çocuğun hayatta olması şartıyla kadın işçiye, 3 yaşını aşmamış çocuğu evlat edinen kadın yada erkek işçiye talepleri halinde; 1. doğumda 60 gün 2. doğumda 120 gün 3. doğumda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin YARISI kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30’ar gün eklenir. Engelli doğumda kaçıncı doğum olduğuna bakılmaksızın süreler 360 gün olarak uygulanır. İşçinin talebi olmadan zorla yarım çalışma yaptırılamaz. Yarım günlük ücretsiz izin süresini kullanan kadın çalışana süt izni kullandırılmaz. Yarım günlük çalışma süresince işçiye işsizlik ödeneği fonundan yarım çalışma ödeneği bağlanır. Ödenek için İŞKUR’a müracaat edilir. Müracaat sırasında gerekli evraklar kısmımızda bulabileceğiniz Yarım Çalışma Belgesi işverene onaylatılmış aslı yanınızda olmalıdır. Eksik gün bildiriminde 23 nolu kod ile Yarım Çalışma Ödeneği seçilir. Ödenek bağlanmasının şartları nelerdir? Çocuğun sağ olması, Haftalık 45 saatin yarısı kadar çalışması, Son 3 yılda 600 gün…

İşverenin İşçilik ve Personel Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

İşveren maliyeti en kısa haliyle Brüt Ücret + SGK İşveren Payları formülü ile bulunur. Ben hesaplamaların nasıl yapıldığını biliyorum bana sadece maliyetleri göster derseniz tablo aşağıda fakat öğreneceğim çok şey var derseniz makalemizi incelemeye devam edin… Fakat bunu yazıp bir iki örnek vermek İşveren Maliyetinin nasıl bulunduğu sorusunu cevaplamaya yetmez. Çünkü şu sorulara cevap bulamıyorsanız internette boşuna zaman kaybediyorsunuz demektir; 1- Normal bir işçinin (tüm sigorta kollarına tabii) maliyeti nasıl hesaplanır? 2- Emekli bir kişinin (sosyal güvenlik destekleme primine tabii) maliyetini nasıl hesaplarım? 3- İşveren maliyeti içinde neler var? İşveren payları derken ne kastediliyor? 4- Yıllık maliyetini nasıl bulurum? 5- İşçinin ücreti sigorta tavanını aşıyorsa? 6- Sadece ücret vermeyip prim ikramiye vb. ödemeler yapıyorsam nasıl hesaplayacağım? 7- 5510 sayılı kanun ile %5 yada 110-TL’lik teşvik indirimlerini ne şekilde hesaba katacağım? 8- ve en kafa karıştırıcı kısmı, netten çalışılan şirketlerde bu hesap nasıl yapılmalı? 1 – Normal bir işçinin maliyeti nasıl…

Ücret Avansı

Ücret avansı işçinin ay sonunda hak kazanacağı alacaklar toplamının bir kısmını karşılıklı anlaşılan ödeme tarihinden önce işçiye ödenmesidir. Kanunlarımızda ücret avansına dair olumlu yada olumsuz herhangi bir hüküm bulunmuyor. İşçi ile işverenin karşılıklı olarak birbirlerine duydukları güvene bağlı olarak işveren işçisine dilediği kadar ücret avansı verebilir. Dilerse de vermeyebilir. İşveren istemezse ücret avansı vermeyebilir. Fakat benim tavsiyem olağan üstü bir durum olmadıkça işçinin çalıştığı güne oranla hakettiği ücretten fazlasının işçiye verilmemesi yönündedir. Yani işçi ayın 10’unda maaş avansı isterse en çok 10 günlük ücreti kadar maaş avansı verilmesi en uygunu olacaktır. Maaş avansı bordroda ÖZEL KESİNTİLER kısmında yer alır. Maaş avansının işçiye ödenme zorunluluğunun bulunduğu tek nokta YILLIK İZİN kullanılacağı zaman ortaya çıkar. İşveren işçisini yıllık izne çıkardığı zaman, işçinin yıllık izinde olduğu süre kadar ücretini peşinen işçiye ödemek zorundadır. Sonuçta yıllık izin çalışılan sürelerden sayılır ve ücretlidir. Tek yapılması gereken bu ücreti maaş ile birlikte değil tatile çıkmadan evvel…

Brüt Ücret, Net Ücret, Giydirilmiş Ücret ve İşverene Maliyet

Bazı çalışanların Brüt ücret ile net ücret arasındaki farkı bilmemesi, bazı işverenlerin ise brüt ücreti işverene olan maliyet zannetmesi nedeniyle bu makaleyi yazmayı uygun gördüm. Brüt ücret; işçinin SGK’ya ödeyeceği SGK İşçi Primi ve SGK İşçi İşsizlik Primi ile Maliye Bakanlığına ödeyeceği Gelir Vergisi ile Damga Vergisinin henüz işveren aracılığı ile kesilmemiş halidir. Net ücret de yukarıdaki tanımdan yola çıkmak gerekirse; yine yukarda sayılan sigorta ve vergi kesintileri yapıldıktan sonra işçiye ödenen kısımdır. Yani; Brüt Ücret – Kesintiler = Net Ücret diyebiliriz. Giydirilmiş ücret; Brüt ücrete prim, ikramiye, nakdi yol, yemek yardımı vb. diğer kazançları eklememiz suretiyle bulunur. Yani işçinin tüm brüt kazançlarının toplamıdır. Yani; Brüt Ücret + Prim + İkramiye + Yemek Yardımı + vs. = Giydirilmiş Ücret diyebiliriz. İşverene Maliyet ise işçinin Brüt Ücretinin (ve varsa ek diğer ödemelerin yani Giydirilmiş Ücretinin) üzerine SGK İşveren Primi ve SGK İşveren İşsizlik Priminin eklenmesiyle bulunur. Yani; Brüt Ücret (ek…

Çalışma Süreleri ve Gece Çalışması

Bu yazımızda oldukça sık sorulan bir konuya açıklık getireceğiz. Çalışma süreleri, azami sınırları, nereden sonra mesai hak edildiği, hangi saatlerde gece çalışması sayıldığı, gece çalışmanın mesaisi gibi konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Öncelikle kanunlarımıza göre haftada normal şartlarda 45 saat çalışmamız gerekmektedir. Bu süre işçi lehine kısaltılabilir. 45 saati iş günlerine eşit şekilde dağıtılır. 6 gün çalışılan iş yerinde 45/6 ile günde 7,5 saat, 5 gün çalışılan yerlerde ise 45/5 ile günde 9 saat olacak şekilde dağıtılır. Elbette 6. günü kısa tutan işletmeler de var. “Cumartesi yarım gün” olarak konuştuğumuz kavramdan bahsediyoruz. Bu durumda kısa günün saati düştükten sonra kalanını eşit dağıtırız. Örneğin Cumartesi 5 saat mesai yapılıyorsa hafta içleri için 40/5’ten 8 saat mesai yapılacak demektir. Uzun lafın kısası toplamda 45 saati geçemez. Bu 45 saati günlere dağıtırız derken elbette bir kısıtımız var. İşveren “ben bu 45 saati 3’e bölmek istiyorum. Haftada 3 gün açacağım iş yerimi ve 15’er saat çalışıp…

Maaş Haczi – Maaşa İcra Gelmesi Ne Demektir? Ne yapılmalı?

Maaş haczi işverenin eline ulaştığında, işveren anında Alacaklı’nın avukatına bir yazı yazacaktır. Bu yazıda işçinin maaşında halihazırda bir haciz olup olmadığını, maaşınızın 4/1’ini ve yan haklarınızın tamamını kesip Alacaklı’nın haciz yazısında belirtilen hesap numarasına yatıracağını bildirir. Aynı anda da işçisini gelen tebligat hakkında bilgilendirir ve kesinti yapacağı bilgisini verir. Eğer daha önce işverenin eline işçi ile ilgili başka bir haciz ulaştıysa Alacaklı’nın avukatına kaçıncı sırada olduğunu bildirir bir yazı yazar. Aynı anda birden fazla haciz işlemi yürütülemez. İşveren işçi ile ilgili eline geçen haciz yazılarını sırayla yürütür. İlk gelen haciz işlemi önce yürütülür ve işverene ulaşma sırasına göre işveren kesintileri yapar ve Alacaklı’lara sırayla öder. Bir haciz ödenmeden diğerine geçemez. İşveren maaşın 4’te 1’ini yani %25’ini haciz tebligatındaki verilen IBAN’a yatırır ve daha fazlasını kesemez. Eğer bir gün işten ayrılırsanız ve ücretin 4/1’inin ve ücret benzerlerinin tamamının icraya ödeneceğinin dışında yıllık izin ücreti, ihbar-kıdem tazminatı vb. ne alırsanız bunların tamamının…

Menü