Özlük Dosyası

3 Yazı Ana Sayfaya Dön

İşe İade Davalarında Sonucu Belirleyen Evraklar

İŞ GİRİŞ EVRAKLARI, İKAMETGÂH, NÜFUS CÜZDANI SURETİ VE FOTOKOPİSİ, RESİMLER, DİPLOMALAR, İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALDIĞI SERTİFİKALAR, EHLİYET FOTOKOPİSİ İşverenin haklı sebeplerle feshine sebep olabilirler. Eğer işçi sahip olmadığı vasıfları bu evraklarla iddia etmişse ve sahte olma durumları varsa (genelde diploma fotokopilerinde görülür) işveren tazminatsız şekilde sözleşmeyi derhal feshedebilir. SABIKA KAYDI Sabıka kaydında yer alan suçlar işverence iyi irdelenmelidir. Eğer işlemiş olduğu suçları şirket içinde bir tehlike unsuru oluşturuyorsa işveren işe girişi yapmamalıdır. Diğer çalışanların can ve mal güvenliği işverenin sorumluluğundadır. ÖNCEKİ ŞİRKETTEN ALINAN REFERANS BİLGİLERİ Geçmişte çalıştığı işyerlerinden neden ayrıldığı işverenin işe alımlarında önem arz eder. Örneğin işverenin haklı sebeplerden feshine sebep olmuş bir hata ile çıkarılmışsa işveren bunu referans mektubu ile öğrenmelidir. Eğer önceki şirket ya da şirketler işçinin çıkarılma sebebini saklarlarsa ve alınan işçi aynı hatayı yeni şirketinde de tekrar ederse yeni şirket eski şirkete oluşan zararı mahkeme yoluyla tazmin ettirebilir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SERTİFİKASI Yeni…

Özlük Dosyasının İçeriği

“Özlük dosyasının işlevleri” konulu yazımızı okuduysanız konunun ciddiyetini kavramışsınızdır. Özlük dosyası eksiksiz, yıpranmamış ve kategorize edilmiş olmalıdır. Teslim edeceğiniz kişiler belli sorumluluktaki kişilerdir. Örneğin dosyanın konusu olan işçinin yöneticisi, dava hâkimi ya da taraf avukatları gibi. Özlük dosyalarını verdiğiniz bu kişiler de özlük dosyasını alıp evrakları dizip düzenlemekle uğraşmazlar. Siz özlük dosyasını öyle bir teslim etmelisiniz ki, daha dosyayı açarken şirketin ve İK departmanın ne kadar düzenli olduğu fikri aklına yerleşmeli. Zaten davalarda işveren 1-0 yenik başlamaktadır. Bir de dosyanız kötü bir durumdaysa zaten işinizi ne kadar ciddiyetsiz yaptığınızı ispat etmiş olursunuz. Özlük dosyasının içeriğini kurumsal bir şirket gözüyle irdelememiz gerekirse, içeriği şunlardan oluşmalıdır, İş giriş evrakları, sabıka kaydı, ikametgâh, nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisi, resimler, diplomalar, işe başlamadan önce aldığı sertifikalar vb, ehliyet fotokopisi, önceki şirketten referans bilgileri, karakter analizi, şirkete özel başvuru formları, iş sağlığı ve güvenliği eğitim formları, sağlık raporu. Sözleşmesi, görev tanımı, performans değerlemeleri, oryantasyon aşamaları,…

Özlük Dosyasının İşlevleri

Özlük dosyası personelin evraklarının doldurulduğu bir klasör değildir. Özlük dosyası bir personelinize ait işe girişinden başlamak suretiyle, hatta bazı bilgiler işe başlamadan öncesini bile içerebilir, şirketinizde geçen tüm iş hayatını detaylıca barındıran bir tarihçedir. Tabi eğer doğru düzgün tutulursa… Özlük dosyası içeriği itibariyle o personel hakkında size sorulacak olan tüm olası soruların cevaplarının alınacağı yerdir. Özlük dosyası bir personelin geçmişini, hatalarını, başarılarını, performansını, eğitimlerini hatta bazen şahsi sorunlarını bile içerebilen detaya sahiptir. Bu sebepten yöneticiler için tarihçe niteliği taşır. Yeni başlayan bir yöneticinin ilk yapması gereken “kendine ait personelin” özlük dosyasını incelemek olmalıdır. Buradan ekibi ile ilgili geçmişte yaşananları, kime nasıl davranması gerektiğini, kimin hangi konularda tecrübe sahibi olduğunu, eğitimini, terfilerini vs. görebilir. Ona göre iletişim kurabilir ya da gerekli çıkarma yada terfi adımlarını düşünebilir. Yine aynı şekilde o şahsın açtığı ya da o şahsa açılacak davalarda özlük dosyası hayati rol oynar. Özelliklede “işe iade davalarında”. Burada iş İK birimine…

Menü