Kıdem Tazminatı

6 Yazı Ana Sayfaya Dön

İşverenin iflas etmesi durumunda işçiler alacaklarını tahsil edebilir mi?

Ticari hayatta meydana gelen daralmalar ile mali ve ekonomik kriz vb. sebeplerle işverenlerin çoğu zaman işçi çıkarma yoluna gittiği uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Peki işverenin iflas etmesi durumunda işçiler işverenden alacaklarını tahsil edebilir mi? İşverenin borca batık olması sebebiyle iflas etmesi halinde işçilik alacaklarının durumunu bu yazımızda tartışacağız. Öncelikle belirtmemiz gerekirse bir ticari işletmenin tamamını veya bir kısmını maddi menfaat elde etmek amacıyla işleten her gerçek veya tüzel kişi tacir olup, tacirlerin tamamı da iflasa tabidir. Bu nedenle de iflas edenin gerçek veya tüzel kişi olmasının bir önemi yoktur. İşveren hakkında iflas kararı verildiği anda işverene ait olan haczedilebilir tüm mallar iflas masasını oluşturur ve süresi içerisinde alacağını bu masaya kaydettiren tüm alacaklılar, masada bulunan malları sattırarak kanunda belirtilen sıra çerçevesinde alacaklarını tahsil etme imkanına sahip olurlar. Masa mallarının satılması sonucunda elde edilen paradan, öncelikli olarak rehinli alacaklar, masa alacakları (iflas masasının yaptığı borçlar), gümrük resmi, bina ve arazi vergisi,…

Boşandıktan Sonra Tekrar Evlenerek Tazminat Almak

Kıdem tazminatı almak için boşanıp tekrar evlenmek kanuna karşı hile sayılır.. İş Kanunu’nda işçinin kıdem tazminatı hak kazanacağı haller sayılmış olup, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde evliliğini gerekçe göstererek kendi isteğiyle işten ayrılması halinde bir yıl ve üzeri çalışmaları karşılığında kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı düzenlenmiştir. Bu yasal düzenleme ile kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılmak istemesi halinde kıdem tazminatı hakkının korunması amaçlanmıştır. Uygulamada ise sırf kıdem tazminatı alabilmek için kocasından boşanıp kısa bir süre sonra aynı kişiyle yeniden evlenerek kıdem tazminatı talep edildiği görülmektedir. Yargıtay, sırf kıdem tazminatı almak için kocasından boşanıp aynı kişiyle yeniden evlenerek bu yolla kıdem tazminatı talep etmenin hakkın kötüye kullanılması ve kanuna karşı hile sayıldığını kabul etmektedir. Bu gibi durumlarda işveren tarafından ödenen kıdem tazminatı işçiden geri istenebilmektedir. Bu hususa ilişkin olarak Yargıtay’ın bazı kararları aşağıda yer almaktadır. “…Somut olayımızda, davacı kocasından 1.11.2004 tarihinde şiddetli geçimsizlikten boşanmıştır. Karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Boşanma dosya içeriğinde…

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı?

Bu yazımızda en çok merak edilen konulardan biri olan istifa ve sonuçları üzerinde duracağız. Yani, İstifa edersem kıdem tazminatı alabilir miyim? Baskı altında istifa dilekçesi imzalattırdılar, haklarım nedir? ve buna benzer sorulara cevap vermeye çalışacağız. Peki istifa nedir? Hangi hallerde geçersiz olur ve sonuçları nelerdir? İşçinin iş sözleşmesini ihbar sürelerine uyma zorunluluğu olmadan haklı nedenle derhal feshedebileceği haller İş Kanunu’nda sayılmış, ancak işçinin istifa etmesi Kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. İşçi açısından haklı nedenle derhal fesih sebepleri için tıklayınız. İşçinin haklı bir nedene dayanmadan iş sözleşmesini feshetmesi istifa olarak değerlendirilmektedir. İş sözleşmesinin işçinin istifa etmesi nedeniyle sona ermesi halinde, işçi işe iade davası açamayacağı gibi, ihbar ve kıdem tazminatına da hak kazanamaz. Ayrıca ihbar sürelerine uymadan işten ayrılması halinde işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Bu sebeple olayın yargıya taşınması halinde mahkemeler, istifa içerikli belgeleri detaylı olarak incelemekte ve istifanın arkasındaki gerçek durumu araştırmaktadırlar. Zira, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme…

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı sadece damga vergisine tabiidir. Yani sadece 0,00759 oranında küçük bir vergi ödersiniz. Bu uzun zaman sadakat ile çalışan emekçi bir insanın eline küçük de olsa toplu para geçmesini sağlayan tek ödeme türü. Neden kaldırılmaya çalışıldığını anlarsınız. İşverene olan yükü de çok, devlete makro anlamda bir getirisi de yok. İhbar tazminatı için verdiğimiz örneği baz alalım, 05.02.2009’de girdiğiniz işinizden 15.05.2013 tarihinde çıkarıldınız. 30 günlük brüt ücretiniz 2.000,00-TL olsun. (Özlük işlerinden bordro isteyerek brüt ücretinizi görebilirsiniz. Ben göremedim diyenler için Bordro başlığının altında örnek Bordro mevcuttur.) Ayrıca senede 1 kere 400-TL brüt yakacak yardımı, aylık 120-TL servis/yol yardımı, yine senelik 300-TL özel sağlık sigortanız olduğunu düşünelim. Aylığa çevirerek toplayalım; 2.000,00-TL ücret + (400,00-TL/12 ay) yakacak + 120-TL servis + (300,00-TL/12 ay) sağlık sigortası = 2.178,33-TL sizin tazminatlarınızın hesaplanacağı rakam. Şimdi çalışma sürenizi hesaplayalım, 15.05.2013 – 05.02.2009 = 1.562 gün eder. (Excel bu iş için biçilmiş kaftan) 2.178,33-TL / 365 gün…

Kıdem Tazminatı Nasıl Hakedilir?

Kıdem tazminatı bildiğiniz gibi işçinin işverene yıllarca bağlı çalışarak ona olan sadakatinin bir ödülüdür aynı zamanda teşvik unsurudur. Kıdem tazminatını hak edebilmeniz için en az 1 yıl çalışmanız gerekiyor. İstifa eden personel kıdem tazminatı alamıyor. “İşçinin haklı sebeplerle sözleşmeyi feshetmesi” durumunda istifa etse bile kıdem tazminatını elde etmesi mümkün. Ayrıca kadın işçinin evlenmesi ve erkek işçinin askere gitmesi durumunda da kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Aynı şekilde “işveren haklı sebeplerle sözleşmeyi feshederse” kıdem tazminatı verilmez. Elbette emekliliği de unutmayalım. Emekli olmanız durumunda yine kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Hatta emekli olmadan bile emekliliğinizi sadece prim olarak tamamladığınızda bile tazminatınızı alabilirsiniz. Eğer 15 yıllık çalışma sürenizi doldurduysanız ve bu 15 yıl içinde 3.600 gün sigorta primi ödediyseniz (yani 15 yılınızın 10 yılını çalışarak geçirdiyseniz) ben kıdem tazminatını istiyorum der ve şirketinizden alırsınız. Yalnız yine küçük bir bilgi; 08.09.1999 tarihinden sonra ilk sigorta girişi yapılanların 15 yıl – 3600 gün çalışarak kıdem tazminatı alıp işten…

Menü