iş analizi

3 Yazı Ana Sayfaya Dön

İş Analizi 3. Bölüm – Görev Tanımları Neden Önemli

Yazı dizimizin üçüncü ve son bölümünde Görev Tanımı’nı irdeliyoruz. Görev Tanımları neden insan kaynakları yönetimin temelini oluşturuyor? Öncelikle, iş analizi adı altında bir bilgi toplama sürecimiz oldu ve devamında iş tanımlarını ve iş gereklerini oluşturduk. Bunların özet bir bütününden de görev tanımlarını oluşturduk. İş analizi bir süreç olmakla birlikte aslında görev tanımları da bu sürecin bir çıktısıdır.  İlk makalemizde insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturur dediğimiz iş analizinin, insan kaynakları yönetimi içinde nerede yer aldığını bu makalemizde anlattık. Öncelikle, insan kaynakları sürecinin sağlıklı olarak işlemesi için insan kaynakları bölümünün üstlenmesi gereken görevler arasında neler var bakmak istiyorum. Görev tanımlarını kullandığımız yerleri, bu fonksiyonlar içindeki yerleri ile anlatmak istedim. İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları olarak adlandırdığımız 6 temel başlığımız bulunmaktadır. Bunları İnsan kaynakları planlaması Personel bulma ve yerleştirme Eğitim ve Geliştirme Değerleme ve Ödüllendirme Endüstriyel İlişkiler Güvenlik ve sağlık olarak sıralayabiliriz. Bu fonksiyonların çoğunun yürütümünde görev tanımlarını kaynak olarak değerlendirdiğimiz için aslında insan…

İş Analizi 2. Bölüm – İş Analizinin Çıktıları

Geçen hafta iş analizinin planlanması ve bilgilerin toplanması aşamalarını anlattık. Bu hafta üçüncü aşama olan iş tanımı ve iş gereklerinden devam ediyoruz. Üçüncü aşama; İş Tanımı ve İş Gerekleri İş analizi ile elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda iş tanımları ve iş gereklerini oluştururuz. İş tanımları,  işin başlıca sorumluluklarını, fonksiyonlarını, çalışma araçlarını, çalışma koşullarını, işin ast – üst bağlantılarını içerir. İş gerekleri ise, işin gerektirdiği görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için o işi gerçekleştirecek personelde olması gereken yetenek, tecrübe ve bilgileri içermektedir. İş tanımları ve gerekleri belirli bir kapsamda hazırlanmalıdır. İş analizinden elde edilen bilgilerin, her işletme kendi içinde belirleyebileceği bir formatla ortaya koymalıdır. Burada önemli bir düzen için olmasıdır. Bir iş tanımında bulunması gereken kısımları aşağıda özetledik. Bunlar; Departman adı: İşin bulunduğu departmanın adı yazılır. Birim: Bağlı bulunduğu birim yazılır. İşin Adı: İşin adı yazılır. İşin Kodu: Kuruma bağlı olarak, işlerin belirli kodları varsa onlar yazılır. Departman Yöneticisi: Departman yöneticisinin adı…

İş Analizi 1. Bölüm – Önemi ve Aşamaları

İş Analizi Nedir? İş Analizi, belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanarak incelenmesidir. İşlerin nitelik, nicelik, gereklilik ve sorumluluklarının tespit edilerek işin incelenmesidir. İş analizi işin kendisini incelemekle birlikte, o işi yapan personelden bağımsız olarak değerlendirme yapmaktadır. Burada asıl amaç, örgütte yapılması gereken o işin, şartları, gereklilikleridir. O işi gerçekleştirecek olan personel her kim olursa olsun sahip olması gereken nitelikleri, eğitimleri, tecrübe gibi şartları tespit etmektedir. Firmalarda, iş analizini kendi içlerinde kurdukları uzman bir ekip tarafından yapılabilirken dışarıdan bir danışman kuruluş aracılığıyla da yapılabilir. İş Analizi Neden Önemlidir? İş analizi, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarının temelinde yer almaktadır. Personel seçimi, iş değerlemesi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme dahil olmak üzere birçok süreçte iş analizinden elde eden verilerden faydalanılmaktadır. Bu sebeple iş analizi işletmeler için oldukça önemlidir. İş analizinden elde edilen veriler, görev tanımlarına dönüşmekte ve görev tanımları da yukarıda da saydığımız birçok insan kaynakları fonksiyonunun temelini oluşturmaktadır. Personel…

Menü