Eksik Gün

4 Yazı Ana Sayfaya Dön

Yarım Çalışma Ödeneği ve Yarım Günlük Ücretsiz İzin

Kimler, ne kadar süreyle yarım çalışma ödeneği alabilir? Doğum sonrası analık izninin bitiminden sonra, çocuğun hayatta olması şartıyla kadın işçiye, 3 yaşını aşmamış çocuğu evlat edinen kadın yada erkek işçiye talepleri halinde; 1. doğumda 60 gün 2. doğumda 120 gün 3. doğumda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin YARISI kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30’ar gün eklenir. Engelli doğumda kaçıncı doğum olduğuna bakılmaksızın süreler 360 gün olarak uygulanır. İşçinin talebi olmadan zorla yarım çalışma yaptırılamaz. Yarım günlük ücretsiz izin süresini kullanan kadın çalışana süt izni kullandırılmaz. Yarım günlük çalışma süresince işçiye işsizlik ödeneği fonundan yarım çalışma ödeneği bağlanır. Ödenek için İŞKUR’a müracaat edilir. Müracaat sırasında gerekli evraklar kısmımızda bulabileceğiniz Yarım Çalışma Belgesi işverene onaylatılmış aslı yanınızda olmalıdır. Eksik gün bildiriminde 23 nolu kod ile Yarım Çalışma Ödeneği seçilir. Ödenek bağlanmasının şartları nelerdir? Çocuğun sağ olması, Haftalık 45 saatin yarısı kadar çalışması, Son 3 yılda 600 gün…

Eksik Gün Nedenleri

(Aylık Prim ve Hizmet Belgelerindeki Eksik Gün Kodları ve Nedenleri) 01- İstirahat 03- Disiplin Cezası 04- Gözaltına Alınma 05- Tutukluluk 06- Kısmi İstihdam 07- Puantaj Kayıtları 08- Grev 09- Lokavt 10- Genel Hayatı Etkileyen Olaylar 11- Doğal Afet 12- Birden Fazla 14- Diğer 15- Devamsızlık 16- Fesih Tarihinde Çalışmamış 17- Ev Hizmetlerinde 30 günden az çalışma 18- Kısa Çalışma Ödeneği 19- Ücretsiz Doğum İzni 20- Ücretsiz Yol İzni 21- Diğer Ücretsiz İzin 23- Yarım Çalışma Ödeneği 24- Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

Eksik Gün Bildirimi Nedir?

Eksik gün bildirimi çalışanlarınızın 30’günden az çalışmaları durumunda, kişi bazında kaç gün eksik geldiklerinin, neden gelmediklerinin, günlük prime esas kazançlarının bildirildiği evraktır. Eksik gün nedenleri şunlardır; 01- İstirahat 03- Disiplin Cezası 04- Gözaltına Alınma 05- Tutukluluk 06- Kısmi İstihdam 07- Puantaj Kayıtları 08- Grev 09- Lokavt 10- Genel Hayatı Etkileyen Olaylar 11- Doğal Afet 12- Birden Fazla 13- Diğer 15- Devamsızlık 16- Fesih Tarihinde Çalışmamış 17- Ev Hizmetlerinde 30 günden az çalışma 18- Kısa Çalışma Ödeneği 19- Ücretsiz Doğum İzni 20- Ücretsiz Yol İzni 21- Diğer Ücretsiz İzin Eksik gün bildirimi, bağlı bulunduğunuz SGK’nın ilgili birimine, en geç sonraki ayın 23’üne kadar teslim edilmek zorundadır. Eğer 16:30’a kadar SGK’ya teslim etmeyi unutursanız gece 12’ye kadar açık olan merkez postanelerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Bakanlıklar – Ankara adresine 2 nüsha iadeli taahhütlü postalayabilirsiniz. Postaya verdiğinizde size kalan kağıtları kendinize bir nüsha basarak üzerine zımbalayabilirsiniz. Önemli nokta, aylık bildirge ile…

Menü