Bordro

7 Yazı Ana Sayfaya Dön

Gelir Vergisi Kesintisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi kesintisini anlatmadan evvel, her ne kadar sadeliğe ve pratikliğe özen göstersek de, değinmeden geçemeyeceğimiz kavramlar var. Bunlardan ilki matrah… Matrah en yalın haliyle hesaplamanın yapılacağı, baz alınacağı rakamdır. Gelir vergisi matrahı; brüt ücretten SGK kesintisinin düşülmesinden sonra kalan rakamdır. Bu kalan rakam üzerinden hesaplama yapacağız. Örnek vermek gerekirse 2.000,00-TL brüt ücret alan bir işçinin gelir vergisi matrahını şöyle buluyoruz; 2.000,00-TL x 0,15 = 300,00-TL 2.000,00-TL – 300,00-TL = 1.700,00-TL Gelir vergisi matrahı İkinci kavram da kümülatif gelir vergisi matrahı… Kümülatif; “katlanarak, toplanarak gelen” anlamındadır diyebiliriz. Bir önceki paragrafta bahsettiğim matrahı bulma işlemini her ay için yapıyorsunuz fakat Ocak’ta bulduğunuz rakamın üzerine Şubat’ta 2. ayınkini ekliyorsunuz. Bu ikisinin üzerine Mart’ta 3. bulduğunuzu ekliyorsunuz ve bu şekilde sene sonuna kadar gidiyor. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarının gelir vergisi matrahlarını toplarsanız Mart ayı kümülatif gelir vergisi matrahını bulmuş olursunuz. Ocak’tan Haziran’a kadar gelir vergisi matrahlarını toplarsanız Haziran ayının kümülatif gelir…

Sigorta Kesintisi Nasıl Yapılır?

Sigorta kesintisi işçi ve işverenden olmak üzere tarafların ikisinden de yapılır. Detaya girmeden; Emekli olmayan işçiler için (Tüm sigorta kollarına tabi olanlar) İşçiden yapılan kesintilerin oranı;                          %15 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sig. Primi %9 Genel Sağlık Sigortası %5 İşsizlik Sigortası %1 İşverenden yapılan kesintilerin oranı;                 %21,5 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi %11 Genel Sağlık Sigortası %7,5 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi %1          (%1 ila %6,5 arasında değişiklik gösterebilir) İşsizlik Sigortası %2 Emekli olan işçiler için (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi olanlar) İşçiden yapılan kesintilerin oranı;                          %7,5 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi %7,5 İşverenden yapılan kesintilerin oranı;                 %23,5 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi %1          (%1 ila %6,5 arasında değişiklik gösterebilir) Sosyal Güvenlik Destekleme Primi %22,5 SGK kesintisi belli bir tavan rakam üzerinden yapılır. Yani ne kadar kazanırsanız kazanın hepsinden kesinti yapılacak diye bir durum söz konusu değildir. Şöyle ki; asgari ücret…

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

Öncelikle 1 saatlik net ücretimizi bulmalıyız. Bunun için ücretimizi 225’e böleriz. Ücretimiz 2.000,00-TL olsun. 2.000,00-TL / 225 saat = 8,89-TL net/saat 1 saatlik ücretimiz 8,89-TL. Buna karşılık 20 saat fazla mesai yaptığımızı varsayalım. Bildiğiniz gibi fazla mesai ücretin %50 zamlı hali yani 1,5 katıdır. 20 saat x 8,89-TL x 1,5 = 266,70-TL fazla mesai tutarımız. Eğer bu 20 saat mesaiyi resmi günlerde yapmış olsaydık 1,5 değil 2 yani %100 zamlı hesaplayacaktık. Neden 225 saat diye merak edecek olursanız onu da anlatalım; “Fazla mesai nedir?” kısmında anlattığım gibi haftalık 45 saatin üzerine yapılan çalışmalar fazla mesaiye konu olur. Bu 45 saati 6’ya bölerseniz günlük 7,5 saati elde edersiniz. Bir gün dinleneceğiniz düşünülmüş. Günlük 7,5 saat ise aylık 225 saattir. Yani 7,5 x 30 = 225 Eğer ücretiniz brüt ise değişen bir şey yok. Aynı şekilde hesaplayabilir ve “Ücret Hesaplaması” yazımızda anlattığımız gibi brütten nete çevirebilirsiniz. Bu makalemiz ve hesaplama size fazla…

Ücret Hesaplaması

Hesaplamaya başlamadan evvel bazı önemli kavramlara değinmek istiyorum. Ücreti brüt ve net olarak ikiye ayıralım. Ücret kesintilerin yapılmamış olduğu haline brüt ücret diyoruz. Net ücret ise bu kesintilerden sonra personelin eline geçen çıplak ücrettir. Ücret temel olarak 2 kesintiye tabidir. Bu kesintiler SGK’ya ödenen sigorta primleri ve vergi dairesine ödenen vergilerdir ve belli hadler üzerinden hesaplanırlar. Yani hiçbir kesinti brüt ücret üzerinden yapılmaz. (Damga vergisi hariç) İlk olarak sigorta kesintisini ele alalım. Sigorta kesintisi belli bir taban ve tavan rakam üzerinden hesaplanır. Asgari ücret SGK tabanıdır. Asgari ücretin 6.5 katı da tavan. Yani asgari ücretten aşağı bir rakamdan ve sigorta tavanı olan 6.5 katından fazla bir ücret alsanız da hesaba katılmaz. Örnek vererek açıklamak gerekirse, asgari ücret şuan 886,50-TL ve siz 30 gün çalıştıysanız minimum 886,50-TL maksimum 5.762,40-TL üzerinden hesaplama yapmak zorundasınız. Eğer hesabını yaptığınız kişi 30 gün için yani aylık 10.000-TL ücret alıyorsa bu rakam sizin muhatabınız değildir. Siz…

Bordro’nun Davalardaki Önemi

Bordro zarfları günümüzdeki davalarda hala işlevselliğini sürdürmektedir. Gerçi bir işveren, “zaten şirketimdeki programda var, parayı da banka hesabına yatırıyorum.” diyebilir. Aslında oldukça mantıklı da. Çünkü zaten hesaplamaları muhtasar döneminden sonra değiştiremezsiniz. En azından oynanması çok güçtür. Ücret ve diğer ödemeler de bankaya yapıldığı için banka kayıtları da geçerli kanıtladır. Fakat henüz işler bu kadar hızlı yürümüyor. Ayrıca her ne kadar çoğu personel bordroya bakınca bir şey anlamasa da neyin nasıl hesaplandığını gösterir bir evrağı kendisine vermek etik olarak da yapılması gerekli bir işlem. Davalarda bordrolara önem verildiği için bordroların personele dağıtılması önemli bir husus olduğu kadar imza alınması da bir o kadar önemli. Personelin imzadan kaçınması ender olsa da görülebiliyor. Bu tip durumlar tutanak ile kayıt altına alınabilir veya daha garantisi noterden taahhütlü olarak adresine gönderilebilir. Bordroların detayı da dava aşamasında önemlidir. Davacı tarafın avukatı bordrodaki en ufak pürüzü bile kötü niyet göstergesi, art niyet vb. olarak görecek ya da…

Bordro Nedir?

Yine yalın anlatımımızdan uzaklaşmadan anlatmak gerekirse, işçinin bir veya birden fazla türdeki kazancından (ücret, mesai, prim, tazminat, ikramiye vb.) işveren belli kesintiler yapmakta ve kendisi de bir pay ekleyerek devlete ödemektedir. İşte, işçiden kesilen ve işverenin eklediği payları gösteren ve bunun her ücret türü için detaylı veren döküme Bordro diyoruz. Bordro aylık olarak işverence düzenlenir ve işçiye imzalatılır. Bir nüshası işçide kalır. Sigorta kesintileri, vergi kesintileri, AGİ ve bireysel emeklilikten kaynaklanan iadeler, avanslar, mesai saatleri, tutarları tek tek detaylı bir şekilde yer alır. Ne kadar detay içerir ise o kadar faydalı olacaktır. Davalarda delil unsurudur. Kıymetli evraktır. Bordrolarda dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetmek gerekirse; Fazla mesai saatlerini gösteren alanların boş kalmaması gerekir. Kişi fazla mesai yapmadıysa sıfır yazması önemlidir. Gelir vergisi AGİ dahil gösterilmelidir. Tüm ödeme türleri mümkün mertebe detaylı gösterilmelidir. Yazıcı kaymaları, kartuş tükenmeleri kâğıt yırtılmaları dikkate alınmalıdır. Görevi, bölümü gibi unsurlar göz ardı edilmemelidir. Davalarda önem taşır. Hafta…

Menü