Bordro

8 Yazı Ana Sayfaya Dön

İşverenin İşçilik ve Personel Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

İşveren maliyeti en kısa haliyle Brüt Ücret + SGK İşveren Payları formülü ile bulunur. Ben hesaplamaların nasıl yapıldığını biliyorum bana sadece maliyetleri göster derseniz tablo aşağıda fakat öğreneceğim çok şey var derseniz makalemizi incelemeye devam edin… Fakat bunu yazıp bir iki örnek vermek İşveren Maliyetinin nasıl bulunduğu sorusunu cevaplamaya yetmez. Çünkü şu sorulara cevap bulamıyorsanız internette boşuna zaman kaybediyorsunuz demektir; 1- Normal bir işçinin (tüm sigorta kollarına tabii) maliyeti nasıl hesaplanır? 2- Emekli bir kişinin (sosyal güvenlik destekleme primine tabii) maliyetini nasıl hesaplarım? 3- İşveren maliyeti içinde neler var? İşveren payları derken ne kastediliyor? 4- Yıllık maliyetini nasıl bulurum? 5- İşçinin ücreti sigorta tavanını aşıyorsa? 6- Sadece ücret vermeyip prim ikramiye vb. ödemeler yapıyorsam nasıl hesaplayacağım? 7- 5510 sayılı kanun ile %5 yada 110-TL’lik teşvik indirimlerini ne şekilde hesaba katacağım? 8- ve en kafa karıştırıcı kısmı, netten çalışılan şirketlerde bu hesap nasıl yapılmalı? 1 – Normal bir işçinin maliyeti nasıl…

Ücret Avansı

Ücret avansı işçinin ay sonunda hak kazanacağı alacaklar toplamının bir kısmını karşılıklı anlaşılan ödeme tarihinden önce işçiye ödenmesidir. Kanunlarımızda ücret avansına dair olumlu yada olumsuz herhangi bir hüküm bulunmuyor. İşçi ile işverenin karşılıklı olarak birbirlerine duydukları güvene bağlı olarak işveren işçisine dilediği kadar ücret avansı verebilir. Dilerse de vermeyebilir. İşveren istemezse ücret avansı vermeyebilir. Fakat benim tavsiyem olağan üstü bir durum olmadıkça işçinin çalıştığı güne oranla hakettiği ücretten fazlasının işçiye verilmemesi yönündedir. Yani işçi ayın 10’unda maaş avansı isterse en çok 10 günlük ücreti kadar maaş avansı verilmesi en uygunu olacaktır. Maaş avansı bordroda ÖZEL KESİNTİLER kısmında yer alır. Maaş avansının işçiye ödenme zorunluluğunun bulunduğu tek nokta YILLIK İZİN kullanılacağı zaman ortaya çıkar. İşveren işçisini yıllık izne çıkardığı zaman, işçinin yıllık izinde olduğu süre kadar ücretini peşinen işçiye ödemek zorundadır. Sonuçta yıllık izin çalışılan sürelerden sayılır ve ücretlidir. Tek yapılması gereken bu ücreti maaş ile birlikte değil tatile çıkmadan evvel…

Eğitim ve Benzeri Giderlerin İşçiden Kesilmesi

İşverenler büyük ölçüde yetkin fakat bazı eksikleri olan personellerini veya şirketin geleceği açısından önemli buldukları bir yeniliğe yönelik olarak bazı personellerin eğitilmesini ön görerek çalışanlarını belirli eğitimlere göndermektedirler. Bu eğitimler tutar veya zaman olarak ciddi büyüklükte olabilirler. İşçiden alacağı verimi arttıracağını düşünen işveren, katlandığı bu külfetin ardından eğitilen işçinin işi bırakması durumunda elbette hem para hem de zamanının israf olduğunu görecektir. Üstelik işten ayrılan işçi eğitim ile öğrendiklerini de yanında götürmektedir. Bu nedenle işverenler sözleşmeye gerekli maddeleri ekleyerek eğitim gören işçinin belirli bir süre işyerinde çalışmasını zorunlu tutmaktadır. İşçinin belirli bir dönem işveren için çalışması karşılığında işverenin işçiyi gönderdiği eğitimlerin bedeli işçinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda işçiden tazmin edilebilir. İş sözleşmesinde eğitim giderlerinin hangi hallerde işverene iade edileceği belirtilmiş olmalıdır. İşçiden geri istenen bedele konu olan eğitim o işçiye özgü olmalıdır ve hem işçi hem tutar yazılı delil ile ispatlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği gibi kanuni zorunluluktan doğan eğitimlerin bedelleri işçiden geri istenemez. İşçinin…

Personele Yemek Yardımının Bordrolanması

İşverenin personeline mesai saatleri içinde verdiği yemek hizmeti genelde 3 şekilde karşımıza çıkmaktadır; Personele belli bir miktarın nakit olarak verilmesi Personelin şirket dışında yediğin bedelini işverenin ödemesi ve faturasının işveren adına kesilmesi Personelin şirket içinde işyerinde üretilen yemeği yemesi, Personele yemek kartı veya çeki verilmesi. Eğer işçiye nakit olarak ödeniyorsa ve şirket dışında yenmesi sağlanıyorsa tüm kesintilere tabiidir. Eğer yemek işverene ait işyerinde üretiliyor/yapılıyor/pişiriliyorsa yada getirtiliyor ve çalışanlara yemekhanede sunuluyorsa tamamı muaftır. Bordroda gösterilmez. Eğer şirket dışında yemek yeniyor ve fişi işverene iş avansı gibi sunuluyor veya faturası işveren adına kestirilerek işveren tarafından ödeniyorsa veyahut yemek kartı/fişi ile yemek yediriliyorsa 13-TL+KDV’ye kadar gelir vergisinden istisnadır. Peki ya tazminat hesabına dahil edecek miyiz? Yemek yardımları, yemek fişi olarak veriliyorsa fiş bedeli, Nakit olarak veriliyorsa nakit ödenen tutar, İşyerinde yemek veriliyorsa verilen yemeğin bedeli kıdem tazminatı hesabında kullanılan giydirilmiş ücret hesabında dikkate alınır.

Maaş Haczi – Maaşa İcra Gelmesi Ne Demektir? Ne yapılmalı?

Maaş haczi işverenin eline ulaştığında, işveren anında Alacaklı’nın avukatına bir yazı yazacaktır. Bu yazıda işçinin maaşında halihazırda bir haciz olup olmadığını, maaşınızın 4/1’ini ve yan haklarınızın tamamını kesip Alacaklı’nın haciz yazısında belirtilen hesap numarasına yatıracağını bildirir. Aynı anda da işçisini gelen tebligat hakkında bilgilendirir ve kesinti yapacağı bilgisini verir. Eğer daha önce işverenin eline işçi ile ilgili başka bir haciz ulaştıysa Alacaklı’nın avukatına kaçıncı sırada olduğunu bildirir bir yazı yazar. Aynı anda birden fazla haciz işlemi yürütülemez. İşveren işçi ile ilgili eline geçen haciz yazılarını sırayla yürütür. İlk gelen haciz işlemi önce yürütülür ve işverene ulaşma sırasına göre işveren kesintileri yapar ve Alacaklı’lara sırayla öder. Bir haciz ödenmeden diğerine geçemez. İşveren maaşın 4’te 1’ini yani %25’ini haciz tebligatındaki verilen IBAN’a yatırır ve daha fazlasını kesemez. Eğer bir gün işten ayrılırsanız ve ücretin 4/1’inin ve ücret benzerlerinin tamamının icraya ödeneceğinin dışında yıllık izin ücreti, ihbar-kıdem tazminatı vb. ne alırsanız bunların tamamının…

Kümülatif Gelir Vergisi Nedir? Neye Yarar?

Kümülatif; toplanarak gelen demektir. Bildiğiniz gibi -ki özellikle brüt ücret ile çalışıyorsanız daha iyi bilirsiniz- aylar geçtikçe ödediğiniz vergi artar, işveren daha çok keser ve siz daha az maaş alırsınız. Ocak’ta aldığınız ile Aralık’ta aldığınız birbirinden farklıdır. Peki bu nasıl oluyor? Ülkemizde “gelirin kadar vergi ödemek” gibi bir esas vardır. Yani daha çok kazanan daha çok vergi öder. “Maaşı 10.000 olan ile maaşı 1.000 olan adam elbette aynı vergiyi vermez, bunu ben de biliyorum” diyorsanız şöyle bişey var; daha çok kazanan misli ile daha fazla vergi öder. (Basamakları hemen görmek için tıklayınız) Devlet sene başından bu yana kimin ne kadar kazandığını kümülatif gelir vergi matrahına bakarak tespit eder. Nasıl mı? Örneğin; (SGK’yı görmezden gelelim) Ocak ayında 2.500-TL maaşınız var. Bunun üzerinden %15 verginizi verdiniz. Şubat ayında 2.500-TL maaş aldık. Vergimizi vereceğiz fakat devlet sadece Şubat maaşına bakmaz. Sene başından beri tüm gelirlerinize bakar. Etti mi size 2.500+2.500= 5.000-TL gelir vergisi…

Bayramlarda Dağıtılan Gıda Yardımları, Yardım Sepetleri, Bayram Harçlıkları

Bu da yine tartışmasız net bir konu. Öncelikle bu işin bayramı seyranı yoktur. Ne zaman istenirse verilir. Yardımı mal olarak mı (ayni) para olarak mı yaptığınıza göre değişiklik gösterir. Eğer yardımı; ramazan paketi, kurban yardımı, yılbaşı sepeti yani gıda, giyecek vb. şekilde eşya olarak ödüyorsanız gelir vergisine ve damga vergisine tabiidir. Yok ben yardımı ne adı altında olursa olsun, para olarak ödüyorsam hem sigorta kesintilerine hem gelir ve damga vergisine tabiidir. Tabi şu da önemli bir husus; ramazan paketi olarak verdiğimiz bulguru, pirinci nasıl SGK’ya, vergi dairesine ödeyeceğiz? Öncelikle yapacağınız yardımı belirliyorsunuz. Sepetlerinizi hazırlıyorsunuz. Sepete nelerden ne kadar koyduğunuzu hesap edip, satınalma yaptığınız faturalara bakarak işçiye verdiğiniz sepetin değerini belirliyorsunuz. Bulduğunuz tutarın KDV dahil olması gerekiyor. Değilse ekleyin. KDV dahil bu tutar sizin net yardım tutarınız. Bunu ilgili bordro programının ayni yardım kısmına net olarak girin. Program bunu brütleştirecektir. Yardım yapmak için satın alma yaptığınız yada kendi deponuzdan çıkardığınız ürünlere…

Bordrolama Hizmetinin Dışarıdan Alınması

Bordrolama hizmetlerini şirketler bir çok amaçla dışarıdan almakta, taşere etmektedirler. Bu sebeplerden biri aşırı derecede günlük yada geçici diye tabir edilen personelin çalıştırılması nedeniyle oluşan iş yoğunluğunun devredilmesidir. Aslında burada iş yoğunluğundan ziyade riskin devredilmesidir. Bildiğiniz gibi özlük alanında özellikle SGK ile ilgili yapılan hataların bedelleri çok ağır olabilmektedir. Ne kadar iyi olursanız olun gözden kaçırabileceğiniz ufak detaylar başınızı ağrıtabilir. Bu riski yok etmenin en hızlı çözümlerinden biri dışarıdan bordrolama hizmeti almaktır. Diğer bir sebep ise nüfusunuzu az göstermek. Özellikle özürlü personel çalıştırmak istemeyen şirketlerde bu sıklıkla görülmekte. Belli bir adedin üzerindeki personeli dışarıdan bordrolayarak kendi hizmet listelerinde bu personele yer vermemekte ve bu yükümlülükten kaçınmaktadırlar. Bir diğer sebep ise aynı anda çok fazla personelin işe alınması yada çıkarılması nedeniyle bu iş yükünün altından kalkabilecek yeterli alt yapıya sahip olunmaması durumudur. Örneğin dönemsel bir iş yapıyorsanız ve aynı anda 2500 kişinin girişi yada çıkışı yapılması gerekiyorsa sizin 2-3 personeliniz bu…

Menü