Bildirimler

2 Yazı Ana Sayfaya Dön

Eksik Gün Bildirimi Nedir?

Eksik gün bildirimi çalışanlarınızın 30’günden az çalışmaları durumunda, kişi bazında kaç gün eksik geldiklerinin, neden gelmediklerinin, günlük prime esas kazançlarının bildirildiği evraktır. Eksik gün nedenleri şunlardır; 01- İstirahat 03- Disiplin Cezası 04- Gözaltına Alınma 05- Tutukluluk 06- Kısmi İstihdam 07- Puantaj Kayıtları 08- Grev 09- Lokavt 10- Genel Hayatı Etkileyen Olaylar 11- Doğal Afet 12- Birden Fazla 13- Diğer 15- Devamsızlık 16- Fesih Tarihinde Çalışmamış 17- Ev Hizmetlerinde 30 günden az çalışma 18- Kısa Çalışma Ödeneği 19- Ücretsiz Doğum İzni 20- Ücretsiz Yol İzni 21- Diğer Ücretsiz İzin Eksik gün bildirimi, bağlı bulunduğunuz SGK’nın ilgili birimine, en geç sonraki ayın 23’üne kadar teslim edilmek zorundadır. Eğer 16:30’a kadar SGK’ya teslim etmeyi unutursanız gece 12’ye kadar açık olan merkez postanelerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Bakanlıklar – Ankara adresine 2 nüsha iadeli taahhütlü postalayabilirsiniz. Postaya verdiğinizde size kalan kağıtları kendinize bir nüsha basarak üzerine zımbalayabilirsiniz. Önemli nokta, aylık bildirge ile…

Menü