Agi

6 Yazı Ana Sayfaya Dön

AGİ Nasıl Hesaplanır?

Öncelikle hesaplama ile uğraşmak istemeyenler için 2015 rakamlarını verelim Çalışanın Medeni Durumu         2015 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı Bekâr                                                                   90,11 TL Evli eşi çalışan                                                   90,11 TL Evli eşi çalışan 1 çocuk                                  103,63 TL Evli eşi çalışan 2 çocuk                                  117,15 TL Evli eşi çalışan 3 çocuk                                  135,17 TL Evli eşi çalışan 4 çocuk                                  144,18 TL Evli eşi çalışan 5 çocuk                                  153,19 TL Evli eşi çalışmayan                …

AGİ Kimleri Kapsar?

Bu oldukça net ve basit. Sadece sizi, çalışmıyorsa eşinizi, okuyorsa 25 yaşına kadar, okumuyorsa 18 yaşına kadar 4 çocuğunuzu kapsar. Nişanlılık, sözlülük eş kapsamına girmez. Çocuklar SGK’da kime bağlıysa AGİ ödemesini de o alır. Boşanma durumunda kişiler bekâr kapsamındadır. Çocukların vekâleti kimdeyse çocukların AGİ ödemelerini o alır. Ayrıca evlat edinmelerde de mahkeme kararı aranır. Ana babasını kaybetmiş torunların vekâletini alan kişiler de bu çocukların bilgilerini girebilirler.

AGİ Formu / Aile Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Form oldukça basit bir yapıya sahip. Çalışana ait bilgiler, eşe ait bilgiler ve çocuklara ait bilgiler olmak üzere 3 bölüme ayrılabilir. Çalışanın adı soyadı, TC kimlik numarası, görevi ve medeni hali form için yeterlidir. SGK numaranızı bilmiyorsanız doldurmak ile uğraşmayın, çünkü artık SSK sicil numarası günümüzde çok da mühim bir unsur değil. Eşin adı soyadı, gelir durumu ve açıklama formda istenen bilgiler. Eşin gelir durumundan kasıt ücretli çalışıp çalışmadığı. Eğer eşiniz ücretli çalışmıyorsa çalışmıyoru işaretlemeniz yeterli. Devletten çeşitli tazminatlar alması, emekli olması bir şeyi değiştirmez. Eğer çalışansa, memursa ya da işverense çalışıyoru işaretlemeniz yeterlidir. Geliri olan olmayandan kasıt ise kira gibi gelirleri olup olmadığıdır. Çalışmadığı halde kira geliri elde eden eş AGİ’ye konu olamaz. Çocuk kısmında ise sizinle oturan ibaresine takılmayın. Burada öz ya da üvey size ait olan, kanunen size verilmiş olan çocuklar kastedilmektedir. Mümkün mertebe tüm bilgileri doldurun fakat burada önemli olan kısımlar, TC Kimlik numaraları, doğum tarihleri…

AGİ Nedir?

AGİ en kısa anlatımıyla devletin bir işçiye bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, ödenen gelir vergisinin bir kısmının işçiye iade etmesidir. Medeni hal, çocuk sayısı, eşin çalışma durumu, çocukların yaşları gibi kavramlar hesaplamayı etkiler. AGİ formu adı verilen ama aslında adı Aile Bildirim Formu olan bir formun doldurularak şirketin insan kaynakları ya da özlük işleri birimine verilmesi ile elde edilir. Kanuni bir haktır ve şirketin vermemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü bu, devlet ile çalışan arasında bir durumdur. İşveren burada sadece aracıdır. Kanunen çalışanın beyanı esastır. Yani diğer bir değişle forma ne yazılırsa kabul görür fakat herhangi bir durum karşısında da sorumluluk doldurana aittir. Yine belirtilmesi gereken önemli bir husus, medeni hal, çocuk sayısı vb. yukarıda bahsettiğim hususlarda değişiklik olduğunda bu değişikliği bildirmek yine çalışanın sorumluluğundadır. Örneğin evliyseniz ve eşiniz çalışmıyorsa, eşinizden kaynaklı bir tutar alıyorsunuz demektir. Bir süre sonra boşanırsanız ve bunu işverene bildirmezseniz bu sizin sorumluluğunuzdadır. Yine…

Menü