Kullanım Koşulları

Bu internet sitesi ve içeriğinde sunulan tüm bilgi ve belgeler sosyal sorumluluk kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile; reklam yasağı başta olmak üzere; Türmob Mesleki Etik Kuralları ile Türkiye Barolar Birliği’nin Avukatlık Meslek Kuralları gözetilerek, yalnızca ziyaretçileri bilgilendirme amacıyla kurulmuş olup, hiçbir şekilde reklam ve sair ticari amaç taşımamaktadır. Bu siteye giren ziyaretçiler aşağıda yazılanları kabul etmiş sayılacaklardır.

  • Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler hiçbir şekilde www.ozlukhaklari.com ve/veya yazarlarının hukuki/mesleki görüşü, reklam veya hukuki/mesleki tavsiyesi anlamını taşımaz.
  • Bu internet sitesinde yer alan bilgi, belge ve içeriklerin siteyi ziyaret eden kişilerle www.ozlukhaklari.com ve/veya yazarları arasında avukat-müvekkil veya başka bir ilişki tesis ettiği veya bu amacı taşıdığı şeklinde yorumlanamaz.
  • www.ozlukhaklari.com ismi ve logosu da dahil olmak üzere; bu internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik, dosya, yazı ve bilgiler ile bunlara ilişkin fikri haklar www.ozlukhaklari.com’a ait olup, bilgisayara indirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, herhangi bir ortamda yayınlanması yasaktır.
  • www.ozlukhaklari.com internet sitesi belirli aralıklarla güncellense dahi, bu internet sitesinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz, doğru ve güncel olduğu garanti edilmemektedir. Bu internet sitesinde sunulan bilgi ve belgeler nedeniyle www.ozlukhaklari.com ve yazarları herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
  • www.ozlukhaklari.com ve/veya yazarları, ziyaretçilerin bu internet sitesine dayanarak gerçekleştirdiği hareketlerden, bu sitede yer alan hukuki nitelikteki her türlü bilgi, yazı ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından dolayı oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  • www.ozlukhaklari.com’a herhangi bir suretle ulaşan ziyaretçiler, bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgelerin kendi hukuki sorunlarına benzer olduğundan hareketle, herhangi bir avukata veya mali müşavire danışmadan söz konusu bilgi ve belgelere isnat ederek hareket etmemelidir. Zira her hukuki mesele bir diğerinden farklı ve tamamen kendisine özgüdür.
  • İnternet sitesine herhangi bir suretle ulaşan ziyaretçiler, bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler sebebiyle herhangi bir zarara uğradıklarını iddia edemezler.
  • www.ozlukhaklari.com internet sitesi, reklam veya iş geliştirme ve benzeri amaçlar ile kullanılamaz.
  • Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla internette yayınlanmıştır.
  • Bu internet sitesinde yer verilen linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.ozlukhaklari.com’un bu internet sitesinde yer alan linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Menü