Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Almak Zorundadır?

İş güvenliği hizmeti alma zorunluluğu 2012 yılından beri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Bu kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Bu kanunun istisnaları;

  • Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
  • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
  • Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
  • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri olarak belirlenmiştir.

Temmuz 2016’da çıkarılan kanun hükmünde kararname ile elliden az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri ve kamu kurumlarının iş güvenliği hizmeti alma yükümlülüğü 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

Yine aynı kanun kapsamında işverenlerin ve çalışanların yükümlülükleri ayrı ayrı belirtilmiştir. İşverenler, çalışanlara güvenli bir çalışma alanı ve yapılan iş ile ilgili güvenli çalışma teknikleri sağlamakla, çalışanların sağlığının korunması için alınması gereken önlemleri almak ya da alınmasını sağlamakla sorumludur. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

Yorumlara kapalı.

Menü