Kadın İşçinin Doğum İznindeyken Nakli veya İş Değiştirmesi

Bildiğiniz üzere kadın işçilerin doğum öncesinde 8 doğum sonrasında 8 olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni hakları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili makalemizi okumak için tıklayınız.

Kadın işçiye verilen bu 16 haftalık izin, aksi bir durum olmadıkça 32. haftada “doğum öncesi” ve 40. haftada verilen “doğum sonrası” raporları olmak üzere 2 rapordan oluşur. Doğum öncesi raporun bitiş tarihinde “kontrol”, doğum sonrası raporun bitiş tarihinde ise “çalışır” yazar. Doğum raporu dediğimiz bu rapor da aslen bir istirahat raporudur ve eksik gün bildiriminde ve Aylık Bildirgede 01-İstirahat olarak bildirilir. İşveren bu raporu SGK’nın web sitesi üzerinden Çalışılmadığına Dair Bildirim kısmından girer ve onaylar.
Doğum raporu yada istirahat raporu dediğimiz bu rapor diğer bir yandan İŞ GÖREMEMEZLİK RAPORU‘dur.
İşyerinde gerçekleşecek herhangi bir nedenden dolayı kadın işçinin doğum izni sırasında farklı bir işyerine nakledildiğinde bu 16 haftalık sürenin iki farklı iş yerinde geçen döneme isabet etmiş olacaktır. Buradan hareketle de işletmelerin ikisinin de raporu tam olarak girememesinden kaynaklı sorunlar yaşanacak ve işçinin mağduriyeti söz konusu olabilmektedir.
Böyle bir durumda her işyerinin kendi içinde çalıştığı döneme ait kısmı onaylaması ve manuel olarak raporun iki işyerince ayrı ayrı Çalışılmadığına Dair Bildirim kısmından girilmesi gerekecektir. Aksi halde kadın işçi iş görememezlik ödeneğini alamaz.
Eğer iki işyerinden biri kendine ait döneme isabet eden kısmı onaylamazsa SGK iş görememezlik ödeneğini vermez. İşverenin onayı zorunludur.
İki ayrı işyerinden kasıt aynı işverene ait iki farklı işyeri olabileceği gibi aynı şirkete ait iki farklı şube de (farklı sigorta işyeri sicil numarası) kastedilmektedir.
En sık karşılaştığımız problemlerden biri de işçinin nakilinin veya çıkışının gerçekleştirilmesi sonrası işyerinin kapatılması nedeniyle sigorta sicil numarasının kapatılması ve SGK şifrelerinin iptal ettirilmesidir. Eğer kadın işçinin işyerinde çalıştığı süre zarfına isabet eden süre için Çalışılmadığına Dair Bildirim kısmından rapor girilmediyse ve şifreler iptal ettirildiyse işçiler mağduriyet yaşayabilmektedir.
Böyle bir durumda diğer işyerlerinin yapabileceği hiç bir şey yoktur. Diğer işyerlerinde geçen süreleri kendi şifreleri ile giremezler ve raporları onaylayamazlar. Burada yapılması gereken önceki yetkililerin işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları ve tekrar aynı sigorta işyeri sicil numarası için şifre almalarıdır. Bu şifre ile raporu onaylamalı yada manuel olarak girmek zorundadırlar.
Sosyal Güvenlik Merkezleri kapatılan sicil numaralarını kapanış tarihinden itibaren 2 yıl süreyle yine yetki sahiplerine aynen tahsil etmektedir.

Yorumlara kapalı.

Menü