İşe İade Davalarında Sonucu Belirleyen Evraklar

İŞ GİRİŞ EVRAKLARI, İKAMETGÂH, NÜFUS CÜZDANI SURETİ VE FOTOKOPİSİ, RESİMLER, DİPLOMALAR, İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALDIĞI SERTİFİKALAR, EHLİYET FOTOKOPİSİ

İşverenin haklı sebeplerle feshine sebep olabilirler. Eğer işçi sahip olmadığı vasıfları bu evraklarla iddia etmişse ve sahte olma durumları varsa (genelde diploma fotokopilerinde görülür) işveren tazminatsız şekilde sözleşmeyi derhal feshedebilir.

SABIKA KAYDI

Sabıka kaydında yer alan suçlar işverence iyi irdelenmelidir. Eğer işlemiş olduğu suçları şirket içinde bir tehlike unsuru oluşturuyorsa işveren işe girişi yapmamalıdır. Diğer çalışanların can ve mal güvenliği işverenin sorumluluğundadır.

ÖNCEKİ ŞİRKETTEN ALINAN REFERANS BİLGİLERİ

Geçmişte çalıştığı işyerlerinden neden ayrıldığı işverenin işe alımlarında önem arz eder. Örneğin işverenin haklı sebeplerden feshine sebep olmuş bir hata ile çıkarılmışsa işveren bunu referans mektubu ile öğrenmelidir. Eğer önceki şirket ya da şirketler işçinin çıkarılma sebebini saklarlarsa ve alınan işçi aynı hatayı yeni şirketinde de tekrar ederse yeni şirket eski şirkete oluşan zararı mahkeme yoluyla tazmin ettirebilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SERTİFİKASI

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile de daha da netleşecek olan bu kavram gereği personelin bu eğitimi olup olmadığı önem arz edecektir. Çünkü şirketinizdeki sertifikalı işçi sayısı kaç kişiye bu eğitimi vermeniz gerektiğini etkileyecektir. 50 ve üzeri sayıda nüfusu olan şirketler her 20 kişide 1’ine “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi aldırmak zorundadır.

SAĞLIK RAPORU

Tahmin edeceğiniz üzere işveren işçinin bulaşıcı vb. bir hastalık taşıyıp taşımadığını işyerinin güvenliği gereği kontrol etmelidir.

İŞ SÖZLEŞMESİ

Sözleşme kurumsal firmalarda kanun maddeleri sınırları içinde kalarak ya da işçi lehine düzenlenerek personelin temel hak ve sorumluluklarını düzenlerken bunların karşılığında işverenin ne gibi karşılıklar sunacağını belirler. Aynı şekilde varsa özel durumların personele baştan söylendiğinin ve personelce de kabul edildiğinin kanıtıdır. Dava aşamasındaki en önemli belirleyicilerdendir. Kanunlara aykırı olamaz.

GÖREV TANIMI

Personelin tüm görev ve sorumluluklarının madde madde açıklandığı ve altında personelin el yazısı ile adının soyadının imza ve tarihinin bulunması gereken evraktır. Bu listede yer almayan görevleri personele süreklilik arz edecek şekilde yaptıramazsınız. Aynı şekilde altına imza attığı bu listede yer alan tüm görevleri işçi birebir yapmak zorundadır.

PERFORMANS DEĞERLEMELERİ

Yönetici ve personelden alınan değerlendirme formları ve mali veriler ışığında yapılan performans değerlemelerinin sonuçları bir personeli çıkarılma aşamasında karar odağı olmaktadır. Performans değerlemeleri bugüne ve düne dair veriler içerdiğinden dava dosyasında önemli bir yer tutar.

ŞİRKET YÖNETMELİKLERİ

Şirket içi kuralların (taşıt, telefon, giyim, güvenlik, ofis cihazları, insan kaynakları, yangın, iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve benzerleri) detaylı şekilde düzenlendiği yönetmelikler işe giriş aşamasında ya da her değiştirildiklerinde personele imzalatılmalıdır. Personel bu kurallara uymak zorundadır. Uymaması sözleşmenin feshine sebeptir.

ZİMMET FORMLARI

Personele emanet edilen şirkete ait olan her türlü değerin listelendiği ve personelce de imzalanan zimmet formları kötüye kullanma, çalma, zarar verme durumlarında kanıt niteliği taşırlar.

ŞİRKET İÇİNDE VERİLEN YA DA ŞİRKET DIŞINDAN ALINAN EĞİTİMLERE DAİR SERTİFİKALAR,

Bu sertifikalar, işverenin, işçiyi eksikleri konusunda eğitime gönderdiğinin ve işten çıkarmamak için eksiklerini tamamlamaya yönelik elinden geleni yaptığının göstergesidir. Eğer bu eğitimler sonucunda negatif sonuçlar alınırsa işveren işçi ile olan sözleşmesine son verebilir ya da personeli başka görevlere sevk edebilir.

UYARILARI, SAVUNMA TALEP YAZILARI, SAVUNMALARI VE İHTARNAMELERİ

İşverenin işçiye karşı yönettiği iddialar savunma talep yazılarında yer alır ve işçiden savunma talep edilir. İşçi savunma vererek kendine yöneltilen suçlamalara ve sorulara cevap verir. Bu savunmaya istinaden işveren yeni savunmalar talep edebilir, ihtarname yazabilir ya da işçiye haklı olduğu yönünde bir yazı iletebilir. Pek tabi bu yazışmalar yazılı olduğundan dava aşamasında en önemli evraklar arasındadır. Problemlerin içeriği en net bu evraklardan anlaşılır.

İBRANAME

Çıkış bildirimi olan ibraname, işçinin çıkarılmasına neden olan olayı, bunun kanuni karşılığını ve sonuçta çıkarılmaya karar verildiğini içerir. İbraname içeriğinde ya da ek bir evrak ile veriliyorsa tazminatların hesaplaması da işçiye verilir.

İbranamede yer alan çıkarılma sebebinin dayanakları olmak zorundadır. Bu dayanaklar yukarıda saymış olduğumuz tüm evrak ya da evraklar olabilir.

Yorumlara kapalı.

Menü