İşçinin Çalışmaktan (İşten) Kaçınma Hakkı

Çalışmaktan kaçınma hakkı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinde düzenlenmiştir.

Eğer bariz ve her an gerçekleşebilecek ciddi bir tehlike varsa işçi işyerindeki kurula, kurul yoksa işverene giderek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını ister. Kurul acilen toplanarak (kurul yoksa işveren) hemen kararını verir. Karar ve yazılı olarak tutanak altına alıp karar çalışan veya temsilcisine teslim edilir. Bu imzalı evrak daha sonra bir olay meydana gelmesi durumunda mahkemede çok ciddi şekilde sonucu etkileyecektir. İşçilerin bu evrak olmadan çalışmaya başlamaması, işverenin ise mutlaka bu kararı imza ederek dosyalaması gerekmektedir. İki tarafında haklılığı bu tutanağa bağlıdır.

Eğer kurul veya işveren işin devam etmesi yönünde karar verirse, işçi gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındıkları sürelerdeki hakları aynen saklıdır. Yani ödenmemesi söz konusu değildir. Eğer çalışanların keyfi olarak işten kaçındıkları düşünülüyorsa işveren kanuni yollara başvurabilir.

Eğer ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu düşünülüyorsa işçiler birinci maddedeki usule uymak zorunda olmaksızın (yani tutanakla vs. uğraşmadan) işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gidebilirler. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini haklı olarak tek taraflı feshedebilirler ve toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

İşyerinde işin durdurulması hâlinde ise son anlatılan paragraftaki madde hükümleri uygulanmaz.

2 Yorumlar

 1. Merhabalar. Ben Ankara’dan Osman. Fabrikada forklift operatörüyüm . Çalıştığım fabrikada beni korkutan bazı durumlar var. Maddeler halinde sıralıyorum;
  1. Solvent karışımlı üretim yapılıyor.
  2. Zemin çok bozuk. Raflara ağır malzeme koyuyoruz. Bu malzemeleri koyarken de alırken de forklift sağa sola sallanıyor.
  3. Sevkiyatı yaptığımız malzemeler plastik kasa içinde. Ağırlığı 100 kg oluyor. Bu kasaların ayakları birbirine geçmeli. Eğer ayağı iyi olmazsa düşme tehlikesi oluyor. Gene stok alanı çukurlarla dolu.
  4. Fabrika içinde forklift yolu yok. Bir kaç kez yaralanmalı kaza oluyor. İş güvenliği uzmanına bunu sözlü olarak ilettim. Bana dikkat etmemi,fabrikanın dar olduğunu söyledi.
  5. Forklift kullanma belgem var. Ama ehliyete işli değil. Bu şekilde fabrika sınırları dışına çıkamam. İkinci fabrika 100 uzakta. Aradan normal trafik akıyor. İşimi kaybetmemem için bunu kabulleniyordum. Artık bunu istemiyorum .
  Maddeler bunlar. Elimden geldiği kadar yazdım. Bu maddelerden herhangi birinde tek taraflı işi fesh edip tazminat alabilir miyim. Yada işten kaçınma hakkımı kullansam haklı olur muyum?
  Teşekkür ederim.

  • Okan Koçak

   Evet Osman Bey. Bu konularda işvereni uyarıp makul süre içinde sorunları gidermezse haklı nedenle sözleşmenizi tek taraflı sonlandırabilir ve kıdem tazminatını da hak edebilirsiniz.

Menü