İşçi Açısından Prim İadesi

Bilindiği gibi sigorta en fazla tavan üzerinden hesaplanır. Bu tavan asgari ücretin 6.5 katıdır. Tavan rakamının üzerinde kazanç elde edilse de hesaba katılmaz.

Tek bir işyerinde çalışan işçinin zaten bu tavanı aşması mümkün değildir fakat aynı anda birden fazla işyerinde sigortalı olan personelin tavanı aşması muhtemeldir. Şirketler bu ortak personeli çalıştırırken hepsi ayrı ayrı sigorta yatırırlar ve doğal olarak yatırılan primlerin toplamı bu tavan aşılabilir.

Örnek vererek anlatmak gerekirse, 2012’nin ilk yarısı için SGK tavanı 5.762,40-TL ve bir çalışanın 2 şirket için çalıştığını ve bu şirketlerin her birinden 3.000,00-TL brüt ücret elde ettiğini düşünelim.

Bu aşamaya geçmeden evvel “Ücret Hesaplaması” konumuzu da incelemenizi tavsiye ediyorum.

Bu kişinin eline ayda 6.000,00-TL geçmektedir. Eğer bir şirket için 6.000,00-TL kazanıyor olsaydı zaten o şirket otomatik olarak tavana bakacak, tavanı aştığını yani 5.762,40-TL’den fazla kazandığını görerek ücreti değil tavanı baz alacaktı ve hesaplama şu şekilde olacaktı;

5.762,40-TL x 0,15 =864,36-TL SGK Primi

Fakat 2 şirket için çalıştığı için her şirket kendi ödediğine bakacak ve iki şirkette tavanı aşmadığı için 3.000,00-TL’yi baz alacaktır. Hesaplama da şu şekilde olacaktır;

3.000,00-TL x 0,15 = 450,00-TL A şirketi için

3.000,00-TL x 0,15 = 450,00-TL B şirketi için

Toplam 900,00-TL

Bu durumda tavandan hesaplanmış olan 864,36-TL’den fazla prim ödenmiş oldu ve bu artık kısmın çalışana hiçbir faydası bulunmamaktadır.

Burada yapılması gereken 900,00-TL – 864,36-TL = 35,64-TL’nin personel tarafından iadesinin talep edilmesidir.

Geriye dönük olarak da personel bunu talep edebilir. Her ay bir dilekçe ile başvurup SGK’dan talep edebilirsiniz fakat SGK’daki memurlar bunu hoş karşılamayacaktır. Bunun yerine senede ya da 6 ayda bir dilekçe ile başvurursanız daha sağlıklı sonuç alabilirsiniz.

İşçi Prim İadesi Dilekçe Örneği

İşçi Prim İadesi Örnek Hesaplama

Yorumlara kapalı.

Menü