İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Çalışan Temsilcisi Nasıl Seçilir? Kaç Kişiden Oluşur?

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:

  • 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
  • 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
  • 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
  • 501 ile 1.000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
  • 1.001 ile 2.000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
  • 2.001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

Yorumlara kapalı.

Menü