Geçici İş Göremezlik Ödeneği Kimleri Kapsar?

Sigortalının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Eğer iş kazası veya meslek hastalığı geçirilmiş ise hiçbir şart aranmaksınız raporlu oldukları her bir gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Hastalık nedeniyle rapor alınması durumunda raporun başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için (ilk 2 günü sigorta ödemiyor) geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

İstirahat süresince kesinlikle başka bir işte yada kendi işinizde çalışamazsınız. Çalışırsanız ödeneğiniz kesilir yada ödendiyse geri isterler.

Yine kadınları ilgilendiren bir önemli detay “doğumun gerçekleşmesi olması” gerekir. Doğumdan sonra çocuğun yaşayıp yaşamadığı önemli değildir. Önemli olan doğum aşamasına gelmesi ve çocuğun doğurulmasıdır.

Yorumlara kapalı.

Menü