Eksik Gün Nedenleri

(Aylık Prim ve Hizmet Belgelerindeki Eksik Gün Kodları ve Nedenleri)
01- İstirahat
03- Disiplin Cezası
04- Gözaltına Alınma
05- Tutukluluk
06- Kısmi İstihdam
07- Puantaj Kayıtları
08- Grev
09- Lokavt
10- Genel Hayatı Etkileyen Olaylar
11- Doğal Afet
12- Birden Fazla
14- Diğer
15- Devamsızlık
16- Fesih Tarihinde Çalışmamış
17- Ev Hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18- Kısa Çalışma Ödeneği
19- Ücretsiz Doğum İzni
20- Ücretsiz Yol İzni

21- Diğer Ücretsiz İzin
23- Yarım Çalışma Ödeneği
24- Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

Yorumlara kapalı.

Menü