Bordrolama ve Özlük İşlemleri Eğitim Semineri

BİLGİLER

Tarih: 13 Mayıs 2017

Yer: PolCenter Levent/İstanbul

Süre: 8 Saat
Başlama Saati: 10:00
Bitiş Saati: 18:00

ÜCRET

300,00 TL + KDV
(eOfis Müşterilerine ve İK Yüksek Lisansı yapmakta olanlara Özel %50 İndirim!)

Not: Kontenjanlarda yeriniz ayrılabilmesi için ücretin 50 TL’lik kısmının ön ödeme olarak banka hesaplarımıza yatırmanız gerekecektir.

Konu Başlıkları

 • Brüt Ücret, Net Ücret, Giydirilmiş Ücret, İşverene Maliyet Ayrımı
 • Fazla Süreli Çalışma, Fazla Mesai
 • Prim ve İkramiye
 • Ayni Yardımlar, Yemek ve Yol Yardımı
 • İhbar Süreleri ve Tazminatı
 • Kıdem Tazminatı
 • Yıllık İzin, Ücreti, Zamanaşımı ve İhbar Süresi İçerisinde Yıllık İzin Kullanılması
 • Yıllık İzin Defteri
 • Yıllık İzin Kurulu
 • Sosyal Güvenlik Kesintileri
 • Gelir vergisi Kesintisi
 • Damga vergisi Kesintisi
 • Asgari Geçim İndirimi (Agi)
 • Sakatlık İndirimi
 • Bordro
 • Brütten Nete Bordro Hesaplama
 • Ücret Tahakkuku
 • Sigorta Tavanını Aşan Ödemelerde Devir
 • Analık İzni, İş Arama İzni, Babalık İzni, Süt İzni, Doğum İzni, Ücretsiz Yol İzni
 • Ücretsiz İzin ve İşverence Kötüye Kullanımı
 • Yarım çalışma ve Yarım Çalışma Ödeneği
 • Kısmi Süreli Çalışma
 • Ara Dinlenme Süresi
 • Hafta Sonu Tatiline Hak Kazanma
 • Eksik Gün Bildirimi
 • Hukuken kabul edilebilir puantaj oluşturmak
 • Çalışılmadığına Dair Bildirim
 • Aylık Bildirge
 • İşe Giriş ve İşten Ayrılma Bildirgeleri
 • 5510 Sayılı Kanun
 • Stajyerlerin Sigortalanması
 • Geçici İş Görememezlik Ödeneği
 • İşsizlik Ödeneği
 • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi
 • Netten Brüte Gelir Vergi Basamağı Değişimli ve SGK tavan Aşımlı Ücret Hesaplama
 • Netten Brüte Yıllık İşveren Maliyeti Hesaplama

bordroloma eğitimi

Bordrolama ve Özlük İşlemleri Eğitim Semineri

Detaylı Bilgi Kayıt Ol

Menü