Eğitim ve Benzeri Giderlerin İşçiden Kesilmesi

egitim-giderlerinin-isciden-kesilmesi

İşverenler büyük ölçüde yetkin fakat bazı eksikleri olan personellerini veya şirketin geleceği açısından önemli buldukları bir yeniliğe yönelik olarak bazı personellerin eğitilmesini ön görerek çalışanlarını belirli eğitimlere göndermektedirler. Bu eğitimler tutar veya zaman olarak ciddi büyüklükte olabilirler.

İşçiden alacağı verimi arttıracağını düşünen işveren, katlandığı bu külfetin ardından eğitilen işçinin işi bırakması durumunda elbette hem para hem de zamanının israf olduğunu görecektir. Üstelik işten ayrılan işçi eğitim ile öğrendiklerini de yanında götürmektedir. Bu nedenle işverenler sözleşmeye gerekli maddeleri ekleyerek eğitim gören işçinin belirli bir süre işyerinde çalışmasını zorunlu tutmaktadır.

İşçinin belirli bir dönem işveren için çalışması karşılığında işverenin işçiyi gönderdiği eğitimlerin bedeli işçinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda işçiden tazmin edilebilir.

İş sözleşmesinde eğitim giderlerinin hangi hallerde işverene iade edileceği belirtilmiş olmalıdır. İşçiden geri istenen bedele konu olan eğitim o işçiye özgü olmalıdır ve hem işçi hem tutar yazılı delil ile ispatlanmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği gibi kanuni zorunluluktan doğan eğitimlerin bedelleri işçiden geri istenemez.

İşçinin çalışmış olduğu dönem toplam döneme oranlanmalı ve çalıştığı kısım düşülmelidir. Her ne olursa olsun işçinin maaşı ile tazmin edilecek olan eğitim rakamı kıyaslanmalı ve işçinin ödeyemeyeceği yükseklikte olan rakam mahkemece belli bir miktarda düşürülebilir.

Yorumlara kapalı.

Menü