Pratik Bilgiler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Öngörülen İdari Para Cezaları

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 01.01.2014 itibarıyla Ceza Miktarı Yeniden Değerleme Oranı %3,93 Açıklama 4 4/1-a 26-1/a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 2.240 Türk Lirası / her yükümlülük için 4/1-b 26-1/a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek,denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 2.240 Türk Lirası / her yükümlülük için 6 6/1-a 26-1/b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. 5.601 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) 6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) 6/1-a 26-1/b Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. 2.800 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) 6/1-b 26-1/b İSG hizmetleri içingörevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 1.680 Türk Lirası 6/1-c 26-1/b…

Eksik Gün Nedenleri

(Aylık Prim ve Hizmet Belgelerindeki Eksik Gün Kodları ve Nedenleri) 01- İstirahat 03- Disiplin Cezası 04- Gözaltına Alınma 05- Tutukluluk 06- Kısmi İstihdam 07- Puantaj Kayıtları 08- Grev 09- Lokavt 10- Genel Hayatı Etkileyen Olaylar 11- Doğal Afet 12- Birden Fazla 14- Diğer 15- Devamsızlık 16- Fesih Tarihinde Çalışmamış 17- Ev Hizmetlerinde 30 günden az çalışma 18- Kısa Çalışma Ödeneği 19- Ücretsiz Doğum İzni 20- Ücretsiz Yol İzni 21- Diğer Ücretsiz İzin 23- Yarım Çalışma Ödeneği 24- Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

Menü