İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Kişilik Testleri

Öncelikle, analiz yöntemine göre çeşitli isimlerle ayrılmaktadırlar fakat biz kullanım amaçlarına değineceğimiz için ayrım yapmayarak kişilik testleri (kişilik envanteri) diyeceğiz ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Kişilik testleri, kişinin çeşitli özelliklerini analiz etme imkanı veren sorulardan oluşan davranışsal bir ölçüm tekniğidir. Kendi içinde oluşturduğu özel bir sistemi vardır. Bu sistem içinde barındırdığı testler sayesinde, kişinin karakteristik özelliklerinin yanında bazı zihinsel ve bedensel yeteneklerini ve bu yeteneklerin gelişme süreçlerini de ortaya koyar. Bu sonuçlar, belirli sistemin içinde elde edildiği için sayısal ve tutarlı sonuçlardır. Kişilik testleri, bize kişileri daha kısa sürede tanıma imkanı sağlar. Kişinin kolayca tespit edilemeyecek soyut olan öğrenme ve zeka düzeyi, analitik düşünme ve ilişki kurabilme yeteneği gibi özelliklerini sayısallaştırarak görmemizi sağlar. Bu testler iş yerlerinde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu testlerin tercih edilmesinin sebebi sadece kişinin karakteristik özellikleri, yetenekleri zeka düzeyi değil bunların iş ile ve iş yeri ile uyumudur. Bu sebeple de bu testlerin uygulama süreci öncesinde iş ortamının…

İnsan Kaynakları Çalışanlarına Kitap Tavsiyeleri

Takdir edersiniz ki kariyerini insan kaynakları üzerine yapmak isteyen bir insanın belli başlı özellikleri olmalı. Bunlardan biri de okumak. Eğer kitapla aranız iyi değilse lütfen özlük işleri uzmanı olarak kalın. Zaman içinde geliştirmeyi düşündüğüm ve okuduğum kitaplar içinde çok beğendiğim kitapları listeleme ihtiyacı hissettim. Seçtiğim kitaplar karakter analizi, iş hukuku, insan kaynakları, yönetim gibi konulara yoğunlaşmaktadır. Keyifli okumalar dilerim…

İnsan Kaynakları Çalışanlarına Film Tavsiyeleri

İnsan kaynakları çalışanları için seçtiğimiz filmler motivasyon, farklılıkların yönetimi, örgüt içi iletişim, toplumun baskı ve yanlış yönlendirmesi, ön yargılar, duygusal zeka, iyi oluş, koçluk ve mentorluk, mobbing, kriz yönetimi, veri analizi başta olmak üzere bir çok konuda katkısı olacaktır. Görüş ve önerilerinizi de yorum olarak eklerseniz seviniriz.

İş Analizi 3. Bölüm – Görev Tanımları Neden Önemli

Yazı dizimizin üçüncü ve son bölümünde Görev Tanımı’nı irdeliyoruz. Görev Tanımları neden insan kaynakları yönetimin temelini oluşturuyor? Öncelikle, iş analizi adı altında bir bilgi toplama sürecimiz oldu ve devamında iş tanımlarını ve iş gereklerini oluşturduk. Bunların özet bir bütününden de görev tanımlarını oluşturduk. İş analizi bir süreç olmakla birlikte aslında görev tanımları da bu sürecin bir çıktısıdır.  İlk makalemizde insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturur dediğimiz iş analizinin, insan kaynakları yönetimi içinde nerede yer aldığını bu makalemizde anlattık. Öncelikle, insan kaynakları sürecinin sağlıklı olarak işlemesi için insan kaynakları bölümünün üstlenmesi gereken görevler arasında neler var bakmak istiyorum. Görev tanımlarını kullandığımız yerleri, bu fonksiyonlar içindeki yerleri ile anlatmak istedim. İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları olarak adlandırdığımız 6 temel başlığımız bulunmaktadır. Bunları İnsan kaynakları planlaması Personel bulma ve yerleştirme Eğitim ve Geliştirme Değerleme ve Ödüllendirme Endüstriyel İlişkiler Güvenlik ve sağlık olarak sıralayabiliriz. Bu fonksiyonların çoğunun yürütümünde görev tanımlarını kaynak olarak değerlendirdiğimiz için aslında insan…

İş Analizi 2. Bölüm – İş Analizinin Çıktıları

Geçen hafta iş analizinin planlanması ve bilgilerin toplanması aşamalarını anlattık. Bu hafta üçüncü aşama olan iş tanımı ve iş gereklerinden devam ediyoruz. Üçüncü aşama; İş Tanımı ve İş Gerekleri İş analizi ile elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda iş tanımları ve iş gereklerini oluştururuz. İş tanımları,  işin başlıca sorumluluklarını, fonksiyonlarını, çalışma araçlarını, çalışma koşullarını, işin ast – üst bağlantılarını içerir. İş gerekleri ise, işin gerektirdiği görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için o işi gerçekleştirecek personelde olması gereken yetenek, tecrübe ve bilgileri içermektedir. İş tanımları ve gerekleri belirli bir kapsamda hazırlanmalıdır. İş analizinden elde edilen bilgilerin, her işletme kendi içinde belirleyebileceği bir formatla ortaya koymalıdır. Burada önemli bir düzen için olmasıdır. Bir iş tanımında bulunması gereken kısımları aşağıda özetledik. Bunlar; Departman adı: İşin bulunduğu departmanın adı yazılır. Birim: Bağlı bulunduğu birim yazılır. İşin Adı: İşin adı yazılır. İşin Kodu: Kuruma bağlı olarak, işlerin belirli kodları varsa onlar yazılır. Departman Yöneticisi: Departman yöneticisinin adı…

İş Analizi 1. Bölüm – Önemi ve Aşamaları

İş Analizi Nedir? İş Analizi, belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanarak incelenmesidir. İşlerin nitelik, nicelik, gereklilik ve sorumluluklarının tespit edilerek işin incelenmesidir. İş analizi işin kendisini incelemekle birlikte, o işi yapan personelden bağımsız olarak değerlendirme yapmaktadır. Burada asıl amaç, örgütte yapılması gereken o işin, şartları, gereklilikleridir. O işi gerçekleştirecek olan personel her kim olursa olsun sahip olması gereken nitelikleri, eğitimleri, tecrübe gibi şartları tespit etmektedir. Firmalarda, iş analizini kendi içlerinde kurdukları uzman bir ekip tarafından yapılabilirken dışarıdan bir danışman kuruluş aracılığıyla da yapılabilir. İş Analizi Neden Önemlidir? İş analizi, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarının temelinde yer almaktadır. Personel seçimi, iş değerlemesi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme dahil olmak üzere birçok süreçte iş analizinden elde eden verilerden faydalanılmaktadır. Bu sebeple iş analizi işletmeler için oldukça önemlidir. İş analizinden elde edilen veriler, görev tanımlarına dönüşmekte ve görev tanımları da yukarıda da saydığımız birçok insan kaynakları fonksiyonunun temelini oluşturmaktadır. Personel…

Türkiye’de Aile Şirketinde Yönetici(!) Olmak

Bu yazımda aslen aile şirketlerinden değil kurumsallaşmamış aile şirketlerinin diğer adı olan patron şirketleri ve patronun aile bireylerini de şirketin karar mekanizmasına katmasıyla oluşan zorlu çalışma ortamlarından bahsetmek istiyorum. Türkiye’deki şirketlerin %95’inin aile şirketi olduğunu, Türkiye’de büyük kabul edilen şirketlerin dörtte birinin aile şirketi olduğunu,  en eski şirketlerin bile ancak 4. neslini yaşamakta olduğunu biliyoruz. Türkiye’de işletmelerin %80’i 5’inci yılına, %96’sı 10’ıncı yılına ulaşamıyor. Diğer bir ifade ile Türkiye’de biraz tutunan aile şirketleri ya saman alevi gibi başarılara sahiptir ya varislere geçince iflas eder yada miras aşamasında yağmalanır. Aile şirketi kötüdür demek tamamen hatalı olur. Fakat bir çek, bir fatura düzenlemekten aciz insanların şirket sahibi olması, bu işsizlik ortamında işinde kalmak isteyenlerin ruhen el pençe durması, işleri (bir süreliğine) iyi giden şirketin iyi bir şirket olduğu yanılgısı insanları zor durumda bırakıyor. Tersanelerde, inşaatlarda insanlar ölüyor, madenlerde göçük altında kalıyor hatta askerlerimiz zehirleniyor dersem bu şirketlerin nasıl yönetildiğini tahmin etmeniz zor olmayacaktır ve ne…

Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları 4 – Karanlık Fabrikalar ve İK Üzerindeki Etkileri

Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Öncelikle değişimden korkmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Üreten yada tüketen taraftan birinde insan var olduğu sürece İK olacaktır. Endüstri 4.0 insanlığın çalışması gerekliliğini bitirmeyecektir. İnsan doğası gereği amaçları uğruna çabalayan ve aktif olarak üretimde bulunması gereken bir unsurdur. Endüstri 4.0 insanlara üretimde farklı roller biçecektir. Gelecekte çalışanlar için, ağır şartlar altında, beden gücünün sınırlarını zorlayarak çalışmak ya da ofislerde oturup dirsek çürütmek yerine, kendinden organize süreçler içinde kendi uygulamalarını takip etmek ve üretim stratejileri geliştirmek çerçevesinde olan işler ana çalışma ögeleri olacaktır. Üretim süreçlerini takip ve kontrol eden çalışanlar üretimin hala ana unsurudur.  Çok sayıda üretim sistemi olacağından aynı zaman da bunları kontrol edecek insan sayısı da artacaktır. Çalışanlar, sorumluluklarını yerine getirmezlerse makine değil insan odaklı sorunlar ortaya çıkacak ve aksaklıklar yaşanacaktır. Bu açıdan insanlar 4. Sanayi Devrimi’nde üretim için en önemli unsurlardan biridir. (Kahraman, 2017) Endüstri 4.0’ın insan kaynakları ve işgörenler üzerindeki genel etkileri şu şekilde bir…

Menü