Bordro’nun Davalardaki Önemi

Bordro zarfları günümüzdeki davalarda hala işlevselliğini sürdürmektedir. Gerçi bir işveren, “zaten şirketimdeki programda var, parayı da banka hesabına yatırıyorum.” diyebilir. Aslında oldukça mantıklı da. Çünkü zaten hesaplamaları muhtasar döneminden sonra değiştiremezsiniz. En azından oynanması çok güçtür. Ücret ve diğer ödemeler de bankaya yapıldığı için banka kayıtları da geçerli kanıtladır. Fakat henüz işler bu kadar hızlı yürümüyor. Ayrıca her ne kadar çoğu personel bordroya bakınca bir şey anlamasa da neyin nasıl hesaplandığını gösterir bir evrağı kendisine vermek etik olarak da yapılması gerekli bir işlem.

Davalarda bordrolara önem verildiği için bordroların personele dağıtılması önemli bir husus olduğu kadar imza alınması da bir o kadar önemli. Personelin imzadan kaçınması ender olsa da görülebiliyor. Bu tip durumlar tutanak ile kayıt altına alınabilir veya daha garantisi noterden taahhütlü olarak adresine gönderilebilir.

Bordroların detayı da dava aşamasında önemlidir. Davacı tarafın avukatı bordrodaki en ufak pürüzü bile kötü niyet göstergesi, art niyet vb. olarak görecek ya da mahkemeye öyle sunacaktır. Tüm evraklar gibi bordrolar da dava günü düşünülerek hazırlanmalıdır. “Bordro Nedir” başlıklı yazımızda da değindiğim gibi, fazla mesai saatlerini gösteren alanların boş kalmaması gerekir. Kişi fazla mesai yapmadıysa sıfır yazması önemlidir. Gelir vergisi AGİ dahil gösterilmelidir. Tüm ödeme türleri mümkün mertebe detaylı gösterilmelidir. Yazıcı kaymaları, kartuş tükenmeleri kâğıt yırtılmaları dikkate alınmalıdır. Görevi, bölümü gibi unsurlar göz ardı edilmemelidir. Davalarda önem taşır. Hafta içi hafta sonu gün sayılarından ziyade yıllık izinler bordrolarda gösterilmelidir.

Bordrolarda personelin banka bilgilerinin yer alması, banka hesabının mutlaka şahsın kendi adına olması ve kesinlikle hiçbir ödemenin, imza karşılığı bile olsa, elden yapılmaması da önemli detaylar arasındadır.

Yorumlara kapalı.

Menü