Bireysel Emeklilik Sistemi 2013 – Devlet Katkısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Devlet katkısı 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle uygulaması başlayacak. Sisteme, bireysel veya gruba bağlı bireysel sözleşmesi olan herkes otomatik olarak dahil olacak.

Devlet Katkısı ; İşveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına BES hesabına ödenen katkı payları ve ek katkı paylarında % 25 ‘ine karşılık gelen tutar Devlet Katkısı olarak ilave bir hesapta takip edilecektir.

Devlet Katkısı üst sınırı; yıllık brüt asgari ücretin % 25’i olacak. Yani 2013 asgari ücret tutarı 978,60 TL olduğuna göre;

978,60 x 12 = 11.743,20 TL

11.743,20 TL x % 25 = 2.935,80 TL’den fazla yıllık devlet katkısı olmayacak.

Devlet Katkısı TC Kimlik numarası bazında ödenecek. Dolayısıyla birden fazla sözleşme için de, üst sınırı aşmamak kaydıyla, devlet katkısı alınabilir. Yani isterseniz sınırın altında kalmamak için aynı BES’e para doldurmak yada birden fazla BES hesabı açmak tamamen size kalmış. Kararınız ne olursa olsun devletin size yapacağı yıllık yardım 2.821,50-TL’yi geçmeyecek.

Devletin verdiği bu %25’lik katkı, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen yatırım araçlarında değerlendirilecek. Bu konudaki düzenleme için ayrıca bir alt mevzuat beklenmektedir .

Devlet Katkısı kademeli olarak hak edilebilecek; yani devlet parayı küt diye cebinize koymayacak. Paranın ne kadarına sahip olabilmek için ne kadar sabretmeniz gerektiğine dair tablo aşağıda;

Ayrılma Süresi Devlet Katkısı Hakediş Oranı
3 yıl dan az 0%
3 – 6 yıl 15 %
6 – 10 yıl 35 %
10 yıldan fazla ancak 56 yaşından önce 60 %
10 yıl ve 56 yaşından sonra 100 %

Yani devletin payının %15’ine sahip olabilmek için en az 3 sene, tamamına sahip olmabilmek için 10 sene (ve en az 56 yaşında olmanız) beklemeniz gerekiyor.

Ölüm, sakatlık ya da emekliliğe (bireysel emeklilik sisteminde) hak kazanılarak sistemden ayrılma durumunda Devlet Katkısı’nın % 100’ünü alabileceksiniz.

ve elbette; Devlet Katkısı ve getirileri, rehnedilemeyecek, haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek.

Kanun değişikliği öncesinde sisteme girmiş katılımcılar için Devlet Katkısı hak kazanma süreleri ;

01.01.2013 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki hak ediş süreleri eklenecektir ;

01.01.2013 öncesi de; Devlet Katkısı Hakediş Ek Süresi
3 – 6 yıl bulunan katılımcı için 1 yıl
6 – 10 bulunan katılımcı için 2 yıl
10 yıldan fazla bulunan katılımcı için 3 yıl

Örneğin, 01 Ocak 2005 tarihinde başlayan mevcut sözleşmeniz var. Bu durumda  01 Ocak 2013 tarihinde tam 8 yıldır sistemdesiniz. 01 Ocak 2018 tarihine geldiğimizde yeni uygulamaya göre 5 yıldır sistemde kalmış olacak ve devlet katkısının %15‘ini hak edecektiniz.  Ancak yeni mevzuattan önceki 8 yılınız için devlet 2 yıl verdiği için sistemde 5 yıl değil 7 yıl kalmış sayılacaksınız. Bu durumda Devlet katkısına hak kazanma oranınız %35’e yükselecektir.

29.05.2012 tarihi itibariyle BES’de olup 29.06.2012 – 29.06.2014 tarihleri arasında çıkıp  BES’e tekrar dahil olmaları halinde, Devlet Katkısı uygulamasından ancak 31.12.2014 itibariyle yararlanabileceklerdir.

İşverenler için Vergi İndirimi Uygulaması

 • % 10 ile sınırlandırılan oran yeni yasa ile ; ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin % 15 ‘i ve yıllık asgari brüt ücret tutarı ile sınırlandırılacak şekilde değiştirilmiştir .

Stopaj  Uygulaması (Gelir Vergisi kesintileri)

 • Sistemden ayrılan katılımcıların sadece birikimlerinin getirisi stopaja tabi olacaktır. (Yani yatırdığınız paralar değil, bu paralar ile yapılan yatırımlar sonucu elde ettiğiniz kazanç vergilendirilecek.)

 • Yasa yürürlüğe girmeden sistemden ayrılan katılımcılar , ödedikleri stopaj tutarı ile ilgili olarak itirazlarını Vergi tevkifatı yapılan Vergi Dairesine başvurmak sureti ile yapacaklardır ( Mevcut yasada dava açılması gerekmekte idi , yeni yasa ile açılan dava varsa davadan vazgeçtikten sonra Vergi Dairesine başvuru yapmak yeterli olacaktır. ) Vergi itirazlarının , ilgili yasanın yürürlüğe girmesini takiben 1 yıl içinde yapılması gerekmektedir . Başvuru için çıkış yaptığınız sözleşmenin ait olduğu BES şirketine ulaşıp , talebinizi belirterek , gerekli evrakları alıp , Vergi Dairesini öğrenip başvuruda bulunabilirsiniz  .

Emeklilik Şirketi Tarafından Yapılan Kesintilerdeki Değişiklikler

 • Eski sisteme göre aylık yatırılan katkı paylarından her ay azami %8’e kadar yönetim gideri kesintisi sağlanıyordu. Fakat yeni yasayla birlikte bu sınır azami %2 olarak değiştirildi.

 • Fon işletim gideri kesintisiyse mevcut durumda günlük azami yüz binde 10 (yıllık yüzde 3,65) iken yeni yasayla birlikte azami yüz binde 6,25( yıllık yüzde 2,28) olarak güncellenmiştir.

Cayma Hakkındaki Değişiklik

 • 30 gün olan cayma süresi, yeni yasada 60 gün olarak belirlenmiştir. Cayma tarihinizdeki birikiminiz yapılan kesintilerle birlikte (fon işletim gider kesintisi hariç) iade edilebilecek.

Aktarım Sürecinde Yapılan Değişiklik

 • Yürürlülük tarihi 01.01.2013’ten önce başlayan sözleşmelerde A şirketinden B şirketine aktarım için 1 yıl geçmesi yeterliydi. Ancak bu tarih ve sonrasında başlayan sözleşmeler için 2 yıl geçtikten sonra farklı şirkete aktarım yapılabilecektir. Sözleşmenizi 1 defa bu şekilde aktardığınız durumda tekrar farklı şirkete aktarım için 1 yıl beklemeniz yeterli olacaktır.

Vesting Sürelerindeki Değişiklik

 • Bireysel Emeklilik Sisteminde, işveren katkılı yani şirketin çalışan için ödediği sözleşmelerde, şirketin ödediği katkı paylarının tamamını çalışanın alabilmesi için  azami 5 yıl sistemde kalması gerekirdi. Yeni mevzuatta bu süre azami 7 yıl olarak değiştirilmiştir. Yıl bazında kazanım oranları aşağıdaki gibidir.

Sözleşme Yılı Sonu İtibariyle Asgari Hak Kazanma Oranı (%)

1.Yıl
Sonu
2. Yıl
Sonu
3 Yıl
Sonu
4. Yıl
Sonu
5. Yıl
Sonu
6. Yıl
Sonu
7. Yıl
Sonu
1 Yıllık Hakediş 100 %
2 Yıllık Hakediş 0 % 100 %
3 Yıllık Hakediş 0 % 0 % 100 %
4 Yıllık Hakediş 0 % 0 % 75 % 100 %
5 Yıllık Hakediş 0 % 0 % 60 % 80 % 100 %
6 Yıllık Hakediş 0 % 0 % 60 % 70 % 80 % 100 %
7 Yıllık Hakediş 0 % 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 100 %

(Bu makale Nart Sigortave Reasürans Brokerliği A.Ş.’nin yazılarından alıntılar içermektedir.)

3 Yorumlar

 1. bır sorum olcak ben bugun ıtıbarıyle ıs bankasından aylık 100 tl yatırıp 5 yıl sonra bu parayı ceksem elıme nekadar gecer veyahut 10 yıl sonra cekmek ıstesem ne kadar mebla elıme gecer.
  5 yılda 6000,00 yatırdım
  10 yılda 12000,00 yatırmıs olcam herhalde

  • Okan Koçak

   Bu bizim konumuz değil Mehmet Bey. Hizmeti veren bankanın ilgililerine sorarmalısınız

 2. Yatırılan toplam paranın geçen süre boyunca fon getirisi olacak bir miktar.
  Bu tutarın üzerine devlet katkı yapmıştı onun da düşük bir yüzdesini alacaksınız. Ha bu arada ettiğiniz kardan da devlet bir miktar kesinti yapacak. Kalanı size verecek diye biliyorum.

Menü