Yüksekokul ve Üniversite Stajyerlerinin Durumu

Yüksekokul ve üniversite öğrencilerine stajları süresince ücret ödenmesi zorunluluğu yoktur. SGK’ya bildirim ve sigorta zorunluluğu da yoktur. Eğer ödeme yapılırsa vergiye tabidir. Yine lise stajyerlerinde olduğu gibi kurumdan gerekli evraklar alınmalı ve özlük dosyası oluşturulmalı ve ödeme yapıldıysa bordro imzalatılmalıdır. Yine çok çok önemli bir husus, staj süresine dikkat edilmeli, aksi halde sigortasız işçi çalıştırıldığı için cezai yaptırım kaçınılmazdır.

Yorumlara kapalı.

Menü