Yıllık İzin

7 Yazı Ana Sayfaya Dön

İhbar Süresi İçinde Yıllık İzin Kullanımı ve İş Arama İzinlerinin Durumu

İhbar süreleri yani ihbar önelleri içinde işverenin işçiye yıllık izin verip verememesi hep tartışma konusu olmuştur. Halbuki bu konu çok da karışık değil… İhbar süreleri, sözleşmeden cayan tarafın karşı tarafın mağduriyetini önlemek için belli bir süre daha çalışmayı kabul etmesidir diyebiliriz. İster işçi istifa etsin ister işveren işten çıkarsın ihbar süreleri söz konusudur. (Haklı sebeplerle ayrılmak yada çıkarmak hariç. Detay için tıklayınız.) Eğer bir ayrılık söz konusu ise ve işçinin içeride hak etmiş olduğu yıllık izin süreleri varsa işverenin ihtimalleri bellidir; İşçiyi hemen çıkarır; ihbar tazminatı ve yıllık izinleri öder İşçiyi ihbar sürelerince çalıştırır süre sonunda yıllık izinleri öder İşçiyi ihbar süresince çalıştırır ve ek olarak yıllık izin kullandırır. Daha net ifade etmek gerekirse; işçi ihbar süresinde iken yıllık izin kullandırılabilir. Fakat bu “iç içe geçme” aynı güne denk gelemez. İhbar süresi kullandırılan dönem yıllık izin kullandırılabilir fakat bu günler aynı günler olamaz ve ihbar süresi uzar. Örnek vermek gerekirse,…

Yıllık İzin Sürelerinden Sayılan Sayılmayan Haller

Kanun vermemeye özen gösteriyoruz lakin bu konu kannda oldukça açık ve net. Direk alıyoruz ve varsa sorunuz bekliyoruz; İtalik/Eğik yazılar tarafımızca eklenmiştir. Madde 55 – Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.) b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler. (İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.) c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.). d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı…

Yıllık İzin Kayıt Defteri Zorunlu Mu?

Kimse farkında olmasa da evet. Yıllık izin kayıt defteri zorunludur. Yazılarımızda kanun maddesi vermekten kaçınıyoruz fakat bu konu çalışanlardan çok işveren tarafını ilgilendirdiğinden mazur görün. 03 Mart 2004 Tarihli Resmi Gazete, Sayı: 25391’lı yönetmelikde detayları verilmektedir. Bu sitenin kuruluş amacı gereği pratik bir detay verelim; yönetmelik der ki, yıllık izin kayıt defteri veya kartoteks kullanabilirsin. Adı geçen yönetmeliğin Dördüncü Bölüm (Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin İşverenin Yükümlülükleri) Madde 20’ye baktığımızda; “— İşveren; çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, örneği bu Yönetmeliğe ekli yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorundadır. İşveren, her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebilir.” Bu şu demek, belli koşullarda o kayıt defterini tutmana gerek yok. Onun yerine aynı işlevleri gören yıllık izin formlarını kullansan da olur. Yani personelinize yıllık izin formu (örnek form için tıklayınız) adı altında formlar doldurtuyorsanız ve bu formlar gerekli şekil şartlarını sağlıyorsa defteri filan boşver. Onun…

Yıllık İzin Ücreti Hesaplaması

Kullanılmayan yıllık izin ücretinizi hesaplayabilmeniz için öncelikle yıllık izin sürenizi bilmeniz gerekiyor. Yıllık izin ücreti normal ücret ile aynı şekilde hesaplanır. En son çalıştığınız aydaki 30 günlük (tam aylık) ile hesaplarız. Sigorta, gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerine tabiidir. Örnek vererek anlatmak gerekirse; 1.000,00-TL net ücret alıyorsunuz ve 25.03.2006 işe giriş tarihiniz. Çıkış tarihiniz ise 22.04.2012. 3 gün 1 ay 6 senedir çalışıyorsunuz. 6. senenizi doldurduğunuza göre 20 iş günü yıllık izniniz var. (Yıllık izin sürenizi merak ediyorsanız öğrenmek için tıklayınız) 1.000,00-TL / 30 gün = 33,33-TL günlük ücretiniz. 33,33-TL x 20 izin günü = 666,67-TL yıllık izin ücretiniz. Bir örnekte brütten nete verelim; 1.500,00-TL aylık brüt ücretiniz. 1.500,00-TL / 30 = 50-TL Günlük Brüt 50-TL x 20 izin günü = 1.000,00-TL brüt yıllık izin ücreti 1.000,00-TL x 0,15 = 150,00-TL SGK kesintisi 1.000,00-TL – 150,00-TL = 850,00-TL Gelir Vergisi Matrahı 850,00-TL x 0,15 = 127,50-TL Gelir Vergisi…

Yıllık İzin Sürelerinin Hesaplanması

Yıllık izin sürelerinin hesaplaması personelin en çok kafasını karıştıran konulardan biridir. Sürelerinizi hesaplamadan evvel yıllık izinler hakkında bilmeniz gereken bir kaç küçük ayrıntı var. Yıllık İzin Nedir? isimli yazımızı okumanızı tavsiye ederim. Genelde şöyle bir hesaplama yapılır; Ne zaman işe girdim? Örneğin 23.04.2005 Bugün günlerden ne? Örneğin 23.01.2010 Demek ki 5 sene olmuş… Demek ki 20 günlük yıllık izni hak ettim. Hayır. Öncelikle işe girdiğiniz tarihin döngüsü tamamlanmadan yani 23.04.2010 olmadan 5 yılı tamamlamış olmazsınız. İkincisi 5 yılı doldurmanız size 20 günlük yıllık izin kazandırmaz. Yıllık izin hak ediş süreleri için buraya tıklayabilirsiniz. 5 yılı tamamlamanızın karşılığı 14 iş günüdür. Bu 14 günü kullandığınız 6. yılın tamamlanması, yani 6. yılın dolması gerekmektedir. 6 yılı tamamlamış işçi 7. senesinde 20 günlük yıllık izni kullanabilir. Tabi işveren 6. senenin içinde olan, henüz 6. yılı tamamlamamış fakat muhtemelen tamamlayacak olan personele 20 günlük yıllık iznini kullandırabilir. Bu karşılıklı güvene dayanan bir durum. Tıpkı…

Yıllık İzin Nedir?

Yıllık İzin Kısa ve öz olarak anlatmak gerekirse; yıllık izin sadece iş günlerinde kullanılabilir. Yani bayramlarda, hafta sonu tatillerinde yıllık izin kullandırılamaz. Yıllık izin ne işçinin kendi kendine ne de işverenin belirlediği tarihlerde kullanılabilir. Yıllık izinler tarafların aralarında uzlaşması ile kullanılmalıdır. Yıllık izinler paraya çevrilemez ve sonraki senelere devredilemez. Fakat uygulamada elbette ki işin yoğunluğu gereği kullanılamayan izinler oluyor. Bunlar sonraki seneler personele kullandırılıyor ya da çıkarken kendisine toptan ödenebiliyor. Elbette ki bu ödemeler ücret olarak değerlendirilir. Yıllık izin ödemeleri tüm kesintilere tabidir. Bu kesintileri hangi tarafın ödeyeceği de doğal olarak o işyerinde net ücret mi brüt ücret mi uygulandığına göre belirlenir. Yıllık izinler işverenin keyfince parçalara bölünemez. Bir parçası minimum 10 gün olmak üzere dilendiği kadar bölünebilir. Yıllık izne çıkan personele bu günler avans olarak izne çıkarken ödenir. Bunun da uygulamada gerçekleştiğini söylemek güç. Personelin ücretsiz izin almamak adına 1 – 2 gün yıllık izin alması kalabalık şirketlerde iş…

Menü