Prim

4 Yazı Ana Sayfaya Dön

Sigorta Kesintisi Nasıl Yapılır?

Sigorta kesintisi işçi ve işverenden olmak üzere tarafların ikisinden de yapılır. Detaya girmeden; Emekli olmayan işçiler için (Tüm sigorta kollarına tabi olanlar) İşçiden yapılan kesintilerin oranı;                          %15 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sig. Primi %9 Genel Sağlık Sigortası %5 İşsizlik Sigortası %1 İşverenden yapılan kesintilerin oranı;                 %21,5 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi %11 Genel Sağlık Sigortası %7,5 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi %1          (%1 ila %6,5 arasında değişiklik gösterebilir) İşsizlik Sigortası %2 Emekli olan işçiler için (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi olanlar) İşçiden yapılan kesintilerin oranı;                          %7,5 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi %7,5 İşverenden yapılan kesintilerin oranı;                 %23,5 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi %1          (%1 ila %6,5 arasında değişiklik gösterebilir) Sosyal Güvenlik Destekleme Primi %22,5 SGK kesintisi belli bir tavan rakam üzerinden yapılır. Yani ne kadar kazanırsanız kazanın hepsinden kesinti yapılacak diye bir durum söz konusu değildir. Şöyle ki; asgari ücret…

İşçi Açısından Prim İadesi

Bilindiği gibi sigorta en fazla tavan üzerinden hesaplanır. Bu tavan asgari ücretin 6.5 katıdır. Tavan rakamının üzerinde kazanç elde edilse de hesaba katılmaz. Tek bir işyerinde çalışan işçinin zaten bu tavanı aşması mümkün değildir fakat aynı anda birden fazla işyerinde sigortalı olan personelin tavanı aşması muhtemeldir. Şirketler bu ortak personeli çalıştırırken hepsi ayrı ayrı sigorta yatırırlar ve doğal olarak yatırılan primlerin toplamı bu tavan aşılabilir. Örnek vererek anlatmak gerekirse, 2012’nin ilk yarısı için SGK tavanı 5.762,40-TL ve bir çalışanın 2 şirket için çalıştığını ve bu şirketlerin her birinden 3.000,00-TL brüt ücret elde ettiğini düşünelim. Bu aşamaya geçmeden evvel “Ücret Hesaplaması” konumuzu da incelemenizi tavsiye ediyorum. Bu kişinin eline ayda 6.000,00-TL geçmektedir. Eğer bir şirket için 6.000,00-TL kazanıyor olsaydı zaten o şirket otomatik olarak tavana bakacak, tavanı aştığını yani 5.762,40-TL’den fazla kazandığını görerek ücreti değil tavanı baz alacaktı ve hesaplama şu şekilde olacaktı; 5.762,40-TL x 0,15 =864,36-TL SGK Primi Fakat 2…

Menü