Ödenek

7 Yazı Ana Sayfaya Dön

Yarım Çalışma Ödeneği ve Yarım Günlük Ücretsiz İzin

Kimler, ne kadar süreyle yarım çalışma ödeneği alabilir? Doğum sonrası analık izninin bitiminden sonra, çocuğun hayatta olması şartıyla kadın işçiye, 3 yaşını aşmamış çocuğu evlat edinen kadın yada erkek işçiye talepleri halinde; 1. doğumda 60 gün 2. doğumda 120 gün 3. doğumda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin YARISI kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30’ar gün eklenir. Engelli doğumda kaçıncı doğum olduğuna bakılmaksızın süreler 360 gün olarak uygulanır. İşçinin talebi olmadan zorla yarım çalışma yaptırılamaz. Yarım günlük ücretsiz izin süresini kullanan kadın çalışana süt izni kullandırılmaz. Yarım günlük çalışma süresince işçiye işsizlik ödeneği fonundan yarım çalışma ödeneği bağlanır. Ödenek için İŞKUR’a müracaat edilir. Müracaat sırasında gerekli evraklar kısmımızda bulabileceğiniz Yarım Çalışma Belgesi işverene onaylatılmış aslı yanınızda olmalıdır. Eksik gün bildiriminde 23 nolu kod ile Yarım Çalışma Ödeneği seçilir. Ödenek bağlanmasının şartları nelerdir? Çocuğun sağ olması, Haftalık 45 saatin yarısı kadar çalışması, Son 3 yılda 600 gün…

Kadın İşçinin Doğum İznindeyken Nakli veya İş Değiştirmesi

Bildiğiniz üzere kadın işçilerin doğum öncesinde 8 doğum sonrasında 8 olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni hakları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili makalemizi okumak için tıklayınız. Kadın işçiye verilen bu 16 haftalık izin, aksi bir durum olmadıkça 32. haftada “doğum öncesi” ve 40. haftada verilen “doğum sonrası” raporları olmak üzere 2 rapordan oluşur. Doğum öncesi raporun bitiş tarihinde “kontrol”, doğum sonrası raporun bitiş tarihinde ise “çalışır” yazar. Doğum raporu dediğimiz bu rapor da aslen bir istirahat raporudur ve eksik gün bildiriminde ve Aylık Bildirgede 01-İstirahat olarak bildirilir. İşveren bu raporu SGK’nın web sitesi üzerinden Çalışılmadığına Dair Bildirim kısmından girer ve onaylar. Doğum raporu yada istirahat raporu dediğimiz bu rapor diğer bir yandan İŞ GÖREMEMEZLİK RAPORU’dur. İşyerinde gerçekleşecek herhangi bir nedenden dolayı kadın işçinin doğum izni sırasında farklı bir işyerine nakledildiğinde bu 16 haftalık sürenin iki farklı iş yerinde geçen döneme isabet etmiş olacaktır. Buradan hareketle de işletmelerin ikisinin de raporu…

İşsizlik Ödeneğine Kimler Hak Kazanır? Şartları Nelerdir?

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmeniz için öncelikle işçinin bir haklı sebeplerle istifa etmiş olması, işyerinin kapanması, işverenin işçinin kusuru olmaksızın işe son vermesi, askerlik gibi elde olmayan bir durum oluşması gerekiyor. Eğer işveren haklı bir sebep ile işe son verdiyse işsizlik ödeneği alamazsınız. Evlilik nedeniyle işten ayrıldıysanız alamazsınız. Emekli olduysanız işsizlik ödeneği alamazsınız. Askerlik nedeniyle işinizden olduysanız işsizlik ödeneği alabilirsiniz. Bu konuda küçük bir istisna var; askerliğiniz süresince ödenek alamazsınız. Askerden dönüşte başvuruyorsunuz ve ödeneğiniz bağlanıyor. İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için ne kadar süreyle çalışmak lazım? İşten çıkarıldığınız tarihten itibaren son 120 günü kesintisiz olmak kaydıyla, 3 yıl geriye dönük olarak; 600 gün sigorta primi ödediyseniz 6 ay, 900 gün sigorta primi ödediyseniz 8 ay, 1080 gün sigorta primi ödediyseniz 10 ay işsizlik ödeneği alabileceksiniz. “120 gün kesintisiz” demişken bu kısma biraz açıklık getirelim; bazı kesintiler işkur’ca kesintiden sayılmamaktadır. Yani çalışamadığınız bu süreler yok sayılır. Bu halleri aşağıda sıralayalım; Son 120…

İşsizlik Ödeneği İçin Nasıl, Nereye Başvurulur? Nasıl Alınır?

Öncelikle çok yakın zamanda işsizlik ödeneği için başvurduğum için çok taze bilgiler olduğunu belirtmeliyim. İşsizlik ödeneği için İş-Kur’un www.iskur.gov.tr adresine başvurarak yada https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu adreslerine başvuruda bulunabilirsiniz. Fakat ülkemizde işlerin sürekli prüze uğramasına alışık olduğumdan şahsen İş-Kur’a gitmeyi daha uygun gördüm. Eğer ki siz İş-Kur’un sitesinden girsem de olur derseniz buyrun; Klavuz için tıklayınız. İşyerinizden ayrılırken işyerinizin çıkışınızı SGK’ya bildirdiği “İşten Ayrılış Bildirgesi’ni” ve kimliğinizi yanınıza almak zorundasınız. İşyerinizden İşten Ayrılış Bildirgenizi mutlaka isteyin ve alın. Mümkünse işinize neden son verildiğini de belirtlen yazıyı yanınıza alın. Çünkü işveren haklı sebeple sizi işten çıkardıysa, kısaca kovulduysanız ödeme alamazsınız. İstifa ettiyseniz de alamazsınız. İşsizlik ödeneği almanın şartları için buraya tıklayabilirsiniz. Yine önemli bir nokta işten resmen ayrıldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde İş-Kur’a başvurmak zorundasınız. İşyerinizin bağlı bulunduğu İş-Kur’a gitmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir İş-Kur’a gidebilirsiniz. Bir form verilecek. Oldukça basit bir form. Bu formda iletişim bilgileriniz, işyerinizin bazı basit bilgileri yer alıyor.…

İş Görememezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Geçici iş göremezlik ödeneğini verilmesi şu 4 durumdan birinin gerçekleşmesine bağlıdır;  İş kazası Meslek hastalığı Hastalık Kadın sigortalının doğum yapması Yukarıdaki unsurlara özel bir hesaplama yoktur. Hesaplama şekli ayakta mı yatarak mı tedavi olduğunuza göre değişir. Şöyle ki; Yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir. Buradaki günlük kazanç kavramı sizi yanıltmasın. Günlük aldığınız net ücret değil burada kastedilen. Kasıt, prime esas kazançtır. Yani sigorta priminiz yatırılırken üzerinden hesap yapılan ödemelerin tamamı kastediliyor. Bir nevi brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır diyebiliriz. Eğer sürekliliği olmayan prim ikramiye gibi bir ödemeniz de varsa ücretinizden fazla ödeme alabilirsiniz. Ben illaki öğrenmek istiyorum diyenler için açıklayalım;  ücret ve benzeri ödemeler alan personelin bu ödemelerinin hepsi SGK kesintilerine tabi değildir. Tabi olsalar bile bir tavan vardır. Bu tavanın üzerinde elde edilen kazanç SGK’nın kesintilerine tabi olmaz. Yani prime esas değildir. Prime esas kazanç ise bu tavanın altında kalan tutardır. Örnek isteyenler SGK kesintisinin…

Geçici İş Göremezlik Ödeneğimi Nasıl, Nereden Alırım?

Öncelikle belirtmem gereken kesinlikle raporun kapanmış olması konusu. Yani raporunuzda “01/01/2012 tarihinden …./…./…….. tarihine kadar” kısmı boşsa bu raporu şirketinize vermenizin ödenek almak anlamında bir faydası olmaz. Yine “01/01/2012 tarihinden 31/01/2012 tarihine kadar” gibi başı ve sonu belliyse fakat ÇALIŞIR yerine KONTROL işaretliyse yine bir anlamı olmayacaktır. Bunlar açık raporlardır. Size sonu belli ve sonunda ÇALIŞIR ibareli raporlar ödenek hesaplamanızı sağlar. Çünkü, raporun sonu belli değilse birincisi hesaplama yapamazsınız ikincisi şirketinizin özlük işleri bu raporu SGK’nın sitesine giremez. Genellikle doğum ile ilgili raporlar açıktır. Başı ve sonu net olan raporlarınızı şirketinize verdiğinizde özlük işleri bunu SGK’nın sitesine girer. Hatta girilecek yerin linkini de verelim (Tıklayınız) Ayrıca hastane de SGK’ya raporunuzu iletir. Burada takibiniz önemli çünkü o rapor genelde orada burada unutulur. Sizin şirketinizin bağlı olduğu SGK’ya giderek raporunuzun örneğini göstererek bir teyit almanız işlerinizi hızlandıracaktır. Şirket raporu girdiyse ve hastaneniz de raporu verdiyse ve “Kimleri Kapsar?” başlıklı konumuzdaki şartları da…

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Kimleri Kapsar?

Sigortalının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Eğer iş kazası veya meslek hastalığı geçirilmiş ise hiçbir şart aranmaksınız raporlu oldukları her bir gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Hastalık nedeniyle rapor alınması durumunda raporun başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için (ilk 2 günü sigorta ödemiyor) geçici iş göremezlik ödeneği verilir. İstirahat süresince kesinlikle başka bir işte yada kendi işinizde çalışamazsınız. Çalışırsanız ödeneğiniz kesilir yada ödendiyse geri isterler. Yine kadınları ilgilendiren bir önemli detay “doğumun gerçekleşmesi olması” gerekir. Doğumdan sonra çocuğun yaşayıp yaşamadığı önemli değildir. Önemli olan doğum aşamasına gelmesi…

Menü