İzin

8 Yazı Ana Sayfaya Dön

Çalışanların Tatillerde Kullanabilecekleri Haklar

Çalışanların özellikle yaz tatillerinde merak ettikleri ve sıkça sordukları sorulara yanıt olması amacıyla ücretsiz yol izni, yıllık izin süreleri, ücret avansı ve avans izin kavramlarına değinen toparlayıcı bir makale eklemeyi uygun gördük. Ücretsiz yol izni; Ücretsiz yol izni, çalışanın tatilini il dışında geçireceğini ispat etmesi koşuluyla en fazla 4 güne kadar işverence verilmesi zorunlu olan ücretsiz bir izindir. Uçak bileti, otel rezervasyonu vs. ile kanıtlanabilir. Diğer her hak kullanımında olduğu gibi bordroda ilgili kısımda gösterilmelidir. Yıllık izin formunda yada ayrı bir formda karşılıklı olarak imza altına alınarak açıkça gösterilmelidir. Yıllık izin süreleri; Bu konu ile ilgili güzel bir makalemiz mevcut. Buraya tıklayarak makaleye ulaşabilirsiniz. Yıllık izin süreleri mevcut kanuna göre; Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 İş Günü Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 İş Günü Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 İş…

Kısmi Süreli Çalışma

08.11.2016 tarihi itibariyle “Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmeliğin dayandığı esasların üzerinden hızlıca geçelim, böylece hem bilmeyenler öğrensin hem de eksik bilgisi olanlar tamamlasın; Haftalık çalışma süresi; en çok 45 saat olabilir. Maden ve yeraltı işlerinde ise 37,5 saattir. Kısmi çalışma; işyerinde tam zamanlı uygulanan haftalık çalışma süresinin 3’te 2’sine isabet eden süredir. Analık İzni; kadın işçinin doğum öncesi ve sonrası normal şartlarda toplam 16 hafta olan raporlu olduğu süredir. Ücretsiz izin; Analık izninin bitimi sonrası kadın işçinin talebi halinde kullandırılan en fazla 6 aylık izindir. Analık İzni Analık izni doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta uygulanır. Çoğul gebelik halinde “doğum öncesi 8 haftaya” 2 hafta daha ilave edilir. Kadın işçinin doktor raporu ile belgelemesi halinde ilk 8 haftalık sürenin ilk 5 haftasını çalışabilir ve sonraki 8 haftaya ekletebilir. Yani 3 + 13 şeklinde bir kaydırma yapabilir.…

Süt İzni

Doğumdan sonra yeni doğan çocuk 1 yaşına gelene kadar anneye her gün 1,5 saat süt izni verilmek zorundadır. Bu izinler ücretli olmak zorundadır. Maaştan kesilemez. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaç parçada kullanılacağı annenin isteğine bırakılır. Uygulamada genelde bu süt izinleri toplanarak anneye haftada 1 gün ücretli izin verilerek kullandırılmaktadır. Elbette bu annenin isteği ve onayı doğrultusunda yapılmak zorundadır. Kadın devlet memurları için süt izni farklı düzenlenmiştir. Çocuğun ilk 6 aylık döneminde süt izni günlük 3 saat ikinci 6 aylık döneminde ise süt izni kadın işçilerde olduğu gibi günlük 1,5 saat olur. Babalık izni konusunda olduğu gibi burada da memur kadınlarımız avantajlı durumdalar. Bu yazıya Doğum izni konulu makalemizi okumadan geldiyseniz bilgileriniz eksik kaldı demektir ve şiddetle okumanızı tavsiye ederiz. Okumak için tıklayınız.

Doğum İzni

Bu makalemizde kadın işçilerimizin doğum yapması durumunda elde edecekleri izin sürelerini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Aradığınız bir çok sorunun cevabını madde madde bulacaksınız. Bulamadığınız bir konu olursa lütfen yorum olarak ekleyin, eksiğimizi tamamlayalım. Doğum iznine hak kazanabilmek için o iş yerinde belli bir süre çalışma koşulu aranmamaktadır. Kadınlara hamilelik nedeniyle doğumdan önce 8 ve sonrasında 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta hastane raporu ile istirahat izni verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki süreye 2 hafta daha eklenir. İşveren bu raporu eksik gün bildiriminde ve aylık bildirgede 01 kodu ile İSTİRAHAT olarak girer. Kadın işçi talep ederse doğumdan sonra 6 aya kadar ücretsiz bir izin verilebilir. Alınan bu izinler kadınların yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Yani örnek vermek gerekirse 01.01.2016 tarihinde yıllık izin hak edecek olan kadın işçi  bu tarihe gelmeden evvel 6 aylık ücretsiz doğum izni kullanırsa 01.06.2016 tarihinde yıllık izin hak eder. Kıdem tazminatı hesaplanırken de bu 6…

Zorunlu Ücretsiz İzin

Zorunlu ücretsiz izin işverenin iş yükünde ciddi bir düşüş ya da durma yaşanması durumunda gereksiz işçilik maliyetine katlanmamak için başvurduğu yöntemlerden biridir. Aynı şekilde işçinin de hayatında yaşanan bazı gelişmeler işçinin işe bir süre ara vermesine ve bu sürenin uzun sürmesine neden olabilir. Böyle zamanlarda zorunlu ücretsiz izinden bahsedilir. Zorunlu ücretsiz izinden bahsedebilmek için iş sözleşmesinde işçi ve işverenin karşılıklı olarak anlaşmış olduğunu görmek veya sözleşmede böyle bir madde yoksa işçinin rızasının olduğuna dair bir belgenin (muvafakatname) karşılıklı olarak imza edilmiş olması gerekmektedir. “İşçinin rızası olmadan zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılamamaz” Ücretsiz iznin herhangi bir sınırı yoktur. Taraflar özgürce süreyi belirleyebilir. Ücretsiz izin süresince ücret ve yan haklar işlemez. Ücretsiz izin süresince işçinin sigortası yatırılmaz. Ücretsiz izin süresince işçi işin SGK’ya eksik gün bildirimi verilir ve ekinde de yukarıda bahsi geçen “rızasının olduğuna dair belge” bulunmalıdır. Ücretsiz izin süresince yıllık izin ve tazminatlar işlemez. İşçinin zorla ücretsiz izne çıkarılması halinde ise; İşçi…

İhbar Süresi İçinde Yıllık İzin Kullanımı ve İş Arama İzinlerinin Durumu

İhbar süreleri yani ihbar önelleri içinde işverenin işçiye yıllık izin verip verememesi hep tartışma konusu olmuştur. Halbuki bu konu çok da karışık değil… İhbar süreleri, sözleşmeden cayan tarafın karşı tarafın mağduriyetini önlemek için belli bir süre daha çalışmayı kabul etmesidir diyebiliriz. İster işçi istifa etsin ister işveren işten çıkarsın ihbar süreleri söz konusudur. (Haklı sebeplerle ayrılmak yada çıkarmak hariç. Detay için tıklayınız.) Eğer bir ayrılık söz konusu ise ve işçinin içeride hak etmiş olduğu yıllık izin süreleri varsa işverenin ihtimalleri bellidir; İşçiyi hemen çıkarır; ihbar tazminatı ve yıllık izinleri öder İşçiyi ihbar sürelerince çalıştırır süre sonunda yıllık izinleri öder İşçiyi ihbar süresince çalıştırır ve ek olarak yıllık izin kullandırır. Daha net ifade etmek gerekirse; işçi ihbar süresinde iken yıllık izin kullandırılabilir. Fakat bu “iç içe geçme” aynı güne denk gelemez. İhbar süresi kullandırılan dönem yıllık izin kullandırılabilir fakat bu günler aynı günler olamaz ve ihbar süresi uzar. Örnek vermek gerekirse,…

Yıllık İzin Kayıt Defteri Zorunlu Mu?

Kimse farkında olmasa da evet. Yıllık izin kayıt defteri zorunludur. Yazılarımızda kanun maddesi vermekten kaçınıyoruz fakat bu konu çalışanlardan çok işveren tarafını ilgilendirdiğinden mazur görün. 03 Mart 2004 Tarihli Resmi Gazete, Sayı: 25391’lı yönetmelikde detayları verilmektedir. Bu sitenin kuruluş amacı gereği pratik bir detay verelim; yönetmelik der ki, yıllık izin kayıt defteri veya kartoteks kullanabilirsin. Adı geçen yönetmeliğin Dördüncü Bölüm (Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin İşverenin Yükümlülükleri) Madde 20’ye baktığımızda; “— İşveren; çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, örneği bu Yönetmeliğe ekli yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorundadır. İşveren, her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebilir.” Bu şu demek, belli koşullarda o kayıt defterini tutmana gerek yok. Onun yerine aynı işlevleri gören yıllık izin formlarını kullansan da olur. Yani personelinize yıllık izin formu (örnek form için tıklayınız) adı altında formlar doldurtuyorsanız ve bu formlar gerekli şekil şartlarını sağlıyorsa defteri filan boşver. Onun…

Yıllık İzin Ücreti Hesaplaması

Kullanılmayan yıllık izin ücretinizi hesaplayabilmeniz için öncelikle yıllık izin sürenizi bilmeniz gerekiyor. Yıllık izin ücreti normal ücret ile aynı şekilde hesaplanır. En son çalıştığınız aydaki 30 günlük (tam aylık) ile hesaplarız. Sigorta, gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerine tabiidir. Örnek vererek anlatmak gerekirse; 1.000,00-TL net ücret alıyorsunuz ve 25.03.2006 işe giriş tarihiniz. Çıkış tarihiniz ise 22.04.2012. 3 gün 1 ay 6 senedir çalışıyorsunuz. 6. senenizi doldurduğunuza göre 20 iş günü yıllık izniniz var. (Yıllık izin sürenizi merak ediyorsanız öğrenmek için tıklayınız) 1.000,00-TL / 30 gün = 33,33-TL günlük ücretiniz. 33,33-TL x 20 izin günü = 666,67-TL yıllık izin ücretiniz. Bir örnekte brütten nete verelim; 1.500,00-TL aylık brüt ücretiniz. 1.500,00-TL / 30 = 50-TL Günlük Brüt 50-TL x 20 izin günü = 1.000,00-TL brüt yıllık izin ücreti 1.000,00-TL x 0,15 = 150,00-TL SGK kesintisi 1.000,00-TL – 150,00-TL = 850,00-TL Gelir Vergisi Matrahı 850,00-TL x 0,15 = 127,50-TL Gelir Vergisi…

Menü