İşyeri Değişikliği

2 Yazı Ana Sayfaya Dön

Kadın İşçinin Doğum İznindeyken Nakli veya İş Değiştirmesi

Bildiğiniz üzere kadın işçilerin doğum öncesinde 8 doğum sonrasında 8 olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni hakları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili makalemizi okumak için tıklayınız. Kadın işçiye verilen bu 16 haftalık izin, aksi bir durum olmadıkça 32. haftada “doğum öncesi” ve 40. haftada verilen “doğum sonrası” raporları olmak üzere 2 rapordan oluşur. Doğum öncesi raporun bitiş tarihinde “kontrol”, doğum sonrası raporun bitiş tarihinde ise “çalışır” yazar. Doğum raporu dediğimiz bu rapor da aslen bir istirahat raporudur ve eksik gün bildiriminde ve Aylık Bildirgede 01-İstirahat olarak bildirilir. İşveren bu raporu SGK’nın web sitesi üzerinden Çalışılmadığına Dair Bildirim kısmından girer ve onaylar. Doğum raporu yada istirahat raporu dediğimiz bu rapor diğer bir yandan İŞ GÖREMEMEZLİK RAPORU’dur. İşyerinde gerçekleşecek herhangi bir nedenden dolayı kadın işçinin doğum izni sırasında farklı bir işyerine nakledildiğinde bu 16 haftalık sürenin iki farklı iş yerinde geçen döneme isabet etmiş olacaktır. Buradan hareketle de işletmelerin ikisinin de raporu…

İşyeri Değişikliğinde Kümülatif Gelir Vergisi Matrahının Taşınması

İlk olarak söylenmesi gereken, bilinse de bilinmese de belirtmek istiyorum; bir personeli işten çıkarıp yeniden işe alarak asla ve asla kümülatif gelir vergisini sıfırlayamazsınız. Hatta emeklilik, evlilik, askerlik nedenleri ile çıkmış olsa dahi. Sitemizin bildiğiniz gibi belli prensipleri var; Sade olacak, Türkçe olacak, kısa kesilecek, sadede gelinecek fakat, siz bu yazıdakileri insanlara söylediğinizde karşı çıkacaklardır. Bu nedenle affınıza sığınarak özelgeleri, bazı dava sonuçlarını ve kanun maddelerini de buraya taşımayı uygun görüyorum. Kendinizi kanıtlarla savunursanız daha faydalı olacaktır. İlk olarak, kısa ve öz… Bir işçi aynı çalışma dönemi içinde olsa dahi bir işyerinden ayrılıp bir başka işverenin işyerinde işe başlarsa KÜMÜLATİF GELİR VERGİSİ MATRAHI TAŞINMAZ! Yani yeni işyerinde kümülatif gelir vergisi matrahı “sıfır” olur. İkinci olarak, yine kısa ve öz… Hangi sebepten olursa olsun aynı işverene ait “farklı şube yada işyeri olsa da” iş değişikliği yaparsanız yada nakil edilirseniz kümülatif gelir vergisi matrahınıza kaldığınız yerden devam ettirilir. Bununla ilgili bir kaç…

Menü