İstirahat

2 Yazı Ana Sayfaya Dön

Cuma Günleri Ara Dinlenme Sürelerinin İbadet Saatlerine Göre Düzenlenmesi

08.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Cuma günlerinin öğle tatillerini ibadet hürriyetini engellemeyecek yeniden düzenleyen genelge resmi gazetede yayımlandı. Bu genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarında cuma namazına gitmek isteyenlere gerekli izin verilecek ve bu izin mesai kaybına neden olmadan, yani memurun bu izin karşılığında fazla çalışma yaparak mahsup edilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.   Genelge aşağıdaki şekilde;   2016/1   Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alman dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak; Cuma Namazı saatinin mesai saatine denk gelmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verilir.   Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.   Ahmet DAVUTOGLU Başbakan

Ara Dinlenme Süreleri

Ara dinlenme süreleri işçiye dinlenmesi, daha verimli çalışması, dikkat dağınıklığını gidererek iş kazalarını önlemesi, lavabo, yemek-içme ve sigara içmeleri gibi nedenlerle verilir. Ara dinlenme süreleri gün içindeki normal mesai saatine göre belirlenir; Günlük çalışma süresi; 4 saat veya daha kısa ise 15 dakikadan, 4 saat ile 7,5 saat (dahil) arasında ise 30 dakikadan, 7,5 saatten fazla ise 1 saatten daha az olmamalıdır. İşçinin lehine olacak şekilde arttırılabilir. İşçi ara dinlenme süresinde işe vaktinde başlama koşulu ile işyerini terk edebilir. İşçinin ara dinlenme süreleri topluca kullandırılamaz. Yani 2 günün ara dinlenme sürelerini birleştirip topluca kullandıramazsınız. İşçinin ara dinlenme ile geçen süreleri mesai saatinden sayılmaz. Ücret hesabına katılmaz. Mesai süresinden sayılmaz. Yani 5 gün boyunca 10 saat işyerinde bulunan bir işçi, 10 saatlik bu çalışması nedeniyle 1 saat ara dinlenmesi almak zorundadır. Bu 1 saat boyunca çalıştırılamaz. Bu nedenle 9 saat çalışmış olur. 5 gün x 9 saatten 45 saatlik kanuni süreye ulaşır…

Menü