İstifa

2 Yazı Ana Sayfaya Dön

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı?

Bu yazımızda en çok merak edilen konulardan biri olan istifa ve sonuçları üzerinde duracağız. Yani, İstifa edersem kıdem tazminatı alabilir miyim? Baskı altında istifa dilekçesi imzalattırdılar, haklarım nedir? ve buna benzer sorulara cevap vermeye çalışacağız. Peki istifa nedir? Hangi hallerde geçersiz olur ve sonuçları nelerdir? İşçinin iş sözleşmesini ihbar sürelerine uyma zorunluluğu olmadan haklı nedenle derhal feshedebileceği haller İş Kanunu’nda sayılmış, ancak işçinin istifa etmesi Kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. İşçi açısından haklı nedenle derhal fesih sebepleri için tıklayınız. İşçinin haklı bir nedene dayanmadan iş sözleşmesini feshetmesi istifa olarak değerlendirilmektedir. İş sözleşmesinin işçinin istifa etmesi nedeniyle sona ermesi halinde, işçi işe iade davası açamayacağı gibi, ihbar ve kıdem tazminatına da hak kazanamaz. Ayrıca ihbar sürelerine uymadan işten ayrılması halinde işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Bu sebeple olayın yargıya taşınması halinde mahkemeler, istifa içerikli belgeleri detaylı olarak incelemekte ve istifanın arkasındaki gerçek durumu araştırmaktadırlar. Zira, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme…

İhbar Süresince Çalıştırmak mı Hemen Ayrılmak mı? Hangisi Daha Mantıklı?

Hem işçi hem işveren açısından, çift taraflı olarak değerlendireceğimiz bu yazımızda sadece ekonomik olarak değil verimlilik ve diğer haklar açısından da konuyu değerlendireceğiz. Öncelikle ihbar süreleri (önelleri) hakkında belli başlı konuların üzerinden geçelim; İhbar önelleri (süreleri) taraflardan birinin haklı bir neden olmaksızın (haklı neden olursa ihbar tazminatı olmaz) sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi durumunda karşı tarafın bu ani ayrılık nedeniyle mağdur olmaması için verilen süredir. İşçi işini aniden terk ederse işverenin işleri aksayacak veya işveren işçiyi aniden çıkarırsa işçi ekonomik olarak zor durumda kalacaktır. İhbar süreleri burada devreye girer ve “terk edilen tarafı” koruma altına alır. Tazminat baskısı ile ayrılan tarafın bir süre daha sözleşmeye bağlı kalmasını sağlar. Terk eden ihbar süresince sözleşmeye bağlı kalmazsa sürelere bağlı olarak karşı tarafa tazminat öder. Bu süreleri görmek isterseniz tıklayınız. Şimdi sırasıyla SİGORTA ve VERGİ açısından, İŞ ARAMA İZNİ açısından, YILLIK İZİN ve son olarak VERİMLİLİK açısından konuyu değerlendirelim; SİGORTA ve VERGİ AÇISINDAN; Eğer…

Menü