İşe İade Davası

4 Yazı Ana Sayfaya Dön

Performans Düşüklüğü Nedeniyle Fesih ve İşverenin İspat Yükü

İşverenin iş sözleşmesini sonlandırabilmesi için kanunda geçerli nedenle fesih ve haklı nedenle fesih olmak üzere, işverene iki türlü fesih imkanı tanınmıştır. Geçerli nedenle fesih sebepleri haklı nedenle fesih sebepleri kadar ağır değildir ancak feshin geçerli olarak kabul edilmesi için bir takım zorunlu unsurlar bulunmaktadır. Ayrıca haklı nedenle fesihten farklı olarak iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmesi halinde, işverenin iş sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle işçilik haklarını ödenme yükümlülüğü devam etmektedir. İş Kanunu’na göre işveren; Ya işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından Ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan bir sebebe dayanarak iş sözleşmesini geçerli nedenle feshedebilir. Biz de bu yazımızda işçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebeplerden olan performans düşüklüğü nedeniyle fesih ve bu durumda işverenin ispat etmesi gereken hususlar üzerinde duracağız. Yargıtaya göre iş sözleşmesinin performans düşüklüğü nedeniyle feshedilebilmesi için zorunlu bir takım kıstaslar mevcuttur. Buna göre; Performans ve verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır. Performans değerlemesi o işyerinde aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması…

İşe İade Davalarında Sonucu Belirleyen Evraklar

İŞ GİRİŞ EVRAKLARI, İKAMETGÂH, NÜFUS CÜZDANI SURETİ VE FOTOKOPİSİ, RESİMLER, DİPLOMALAR, İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALDIĞI SERTİFİKALAR, EHLİYET FOTOKOPİSİ İşverenin haklı sebeplerle feshine sebep olabilirler. Eğer işçi sahip olmadığı vasıfları bu evraklarla iddia etmişse ve sahte olma durumları varsa (genelde diploma fotokopilerinde görülür) işveren tazminatsız şekilde sözleşmeyi derhal feshedebilir. SABIKA KAYDI Sabıka kaydında yer alan suçlar işverence iyi irdelenmelidir. Eğer işlemiş olduğu suçları şirket içinde bir tehlike unsuru oluşturuyorsa işveren işe girişi yapmamalıdır. Diğer çalışanların can ve mal güvenliği işverenin sorumluluğundadır. ÖNCEKİ ŞİRKETTEN ALINAN REFERANS BİLGİLERİ Geçmişte çalıştığı işyerlerinden neden ayrıldığı işverenin işe alımlarında önem arz eder. Örneğin işverenin haklı sebeplerden feshine sebep olmuş bir hata ile çıkarılmışsa işveren bunu referans mektubu ile öğrenmelidir. Eğer önceki şirket ya da şirketler işçinin çıkarılma sebebini saklarlarsa ve alınan işçi aynı hatayı yeni şirketinde de tekrar ederse yeni şirket eski şirkete oluşan zararı mahkeme yoluyla tazmin ettirebilir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SERTİFİKASI Yeni…

İşçi İşe İade Davası Açarsa İşveren Ne Yapmalı?

Bu makale işten çıkarmak istediğiniz personeli onu mağdur etmeden, kanuni sınırlar içinde nasıl çıkarmanız gerektiği ve eğer yapmanız gerekenleri yapmadıysanız bile yolun neresinde olduğunuzu görmeniz açısından yazılmıştır. Başlamadan aşırı derecede önem arz eden “Özlük Dosyası” isimli kategorimizi incelemenizi tavsiye ederim. Kanunlarımız bir personeli işten çıkarmadan evvel bunun gerçekten gerekli olduğunu ve çıkarmamak için elinizden geleni yaptığınızı kanıtlamanızı ister. Eğer bir personeli işten çıkaracaksanız bunun yasal zeminini oluşturmanız gerekmektedir. Kimseyi “yarın gelme” diyerek çıkaramazsınız. Tazminatlarını verseniz bile. Öncelikle iyi bir insan kaynaklarına ve özlük işlerine ihtiyacınız var. O personelin işe girdiği günden bu yana tüm tarihçesini özlük dosyasında tutmalısınız. Bordroları, terfileri ya da pozisyon değişiklikleri, performans değerlemeleri, görev tanımları, geçmişte kalan ve yenilenen tüm sözleşmeleri, savunmaları, ihtarnameleri sizde bulunmak zorundadır. Hatta geçmiş işyerinden referans yazısı ve sabıka kaydı da yerine göre çok önemlidir. Kısaca tüm tarihçesi dosyada hazır olmalıdır. Çünkü iddia makamı iddialarını kanıtlamak zorunda değildir. Siz haklılığınızı savunmak zorundasınız. Bu…

İşyerime İşe İade Davası Açmak İstiyorum

Öncelikle yazımızın kötü niyetli çalışanların işverenden bir boşluk yakalayıp para koparması amacıyla yazılmadığını belirtmek isterim. Buradaki amaç emekçinin hakkının tam ve adil bir şekilde alınmasıdır. Bu yazıyı, işverenin haklı sebeplerle sözleşmeyi feshedebileceği kesin dayanakları olmadığını varsayarak yazıyorum. Çünkü çok çeşitli davalar olabilir ve hepsine ayrı bir bakış açısı gerekiyor. Ben olabildiğince geniş yazacağım. Öncelikle işe iade davası açacaksanız bir avukatınız olması fevkalade işinize yarayacaktır. İşten çıkarılacağınız zaman işveren bunun yasal zeminini hazırlamak zorundadır. Yani “bugün son yarın gelme” diyemez. Hatalarınızı, kusurlarınızı, performans düşüklüklerinizi, şirketin içinde bulunduğu krizleri, satışlardaki gerilemeleri, varsa hakaretlerinizi, şirket kurallarını ihlal edişinizi, işe sadakatsizliklerinizi, devamsızlıklarınızı, gizli bilgileri sızdırmanızı, şirkete verdiğiniz maddi ya da güven sarsıcı zararları ispat etmek zorundadır. Yukarıdaki paragrafta saymış olduğum sizden kaynaklanan hatalara ilişkin sizden savunma talep etmiş olmalı ve savunmanıza karşılık ihtarname vermiş olmalıdır. Bu ihtarnameye rağmen yine olumsuz bir durumu tekrar etmiş olmalı ya da benzeri bir şekilde zarar vermiş olmalısınız. Bu…

Menü