İş Göremezlik

4 Yazı Ana Sayfaya Dön

Kadın İşçinin Doğum İznindeyken Nakli veya İş Değiştirmesi

Bildiğiniz üzere kadın işçilerin doğum öncesinde 8 doğum sonrasında 8 olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni hakları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili makalemizi okumak için tıklayınız. Kadın işçiye verilen bu 16 haftalık izin, aksi bir durum olmadıkça 32. haftada “doğum öncesi” ve 40. haftada verilen “doğum sonrası” raporları olmak üzere 2 rapordan oluşur. Doğum öncesi raporun bitiş tarihinde “kontrol”, doğum sonrası raporun bitiş tarihinde ise “çalışır” yazar. Doğum raporu dediğimiz bu rapor da aslen bir istirahat raporudur ve eksik gün bildiriminde ve Aylık Bildirgede 01-İstirahat olarak bildirilir. İşveren bu raporu SGK’nın web sitesi üzerinden Çalışılmadığına Dair Bildirim kısmından girer ve onaylar. Doğum raporu yada istirahat raporu dediğimiz bu rapor diğer bir yandan İŞ GÖREMEMEZLİK RAPORU’dur. İşyerinde gerçekleşecek herhangi bir nedenden dolayı kadın işçinin doğum izni sırasında farklı bir işyerine nakledildiğinde bu 16 haftalık sürenin iki farklı iş yerinde geçen döneme isabet etmiş olacaktır. Buradan hareketle de işletmelerin ikisinin de raporu…

İş Görememezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Geçici iş göremezlik ödeneğini verilmesi şu 4 durumdan birinin gerçekleşmesine bağlıdır;  İş kazası Meslek hastalığı Hastalık Kadın sigortalının doğum yapması Yukarıdaki unsurlara özel bir hesaplama yoktur. Hesaplama şekli ayakta mı yatarak mı tedavi olduğunuza göre değişir. Şöyle ki; Yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir. Buradaki günlük kazanç kavramı sizi yanıltmasın. Günlük aldığınız net ücret değil burada kastedilen. Kasıt, prime esas kazançtır. Yani sigorta priminiz yatırılırken üzerinden hesap yapılan ödemelerin tamamı kastediliyor. Bir nevi brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır diyebiliriz. Eğer sürekliliği olmayan prim ikramiye gibi bir ödemeniz de varsa ücretinizden fazla ödeme alabilirsiniz. Ben illaki öğrenmek istiyorum diyenler için açıklayalım;  ücret ve benzeri ödemeler alan personelin bu ödemelerinin hepsi SGK kesintilerine tabi değildir. Tabi olsalar bile bir tavan vardır. Bu tavanın üzerinde elde edilen kazanç SGK’nın kesintilerine tabi olmaz. Yani prime esas değildir. Prime esas kazanç ise bu tavanın altında kalan tutardır. Örnek isteyenler SGK kesintisinin…

Geçici İş Göremezlik Ödeneğimi Nasıl, Nereden Alırım?

Öncelikle belirtmem gereken kesinlikle raporun kapanmış olması konusu. Yani raporunuzda “01/01/2012 tarihinden …./…./…….. tarihine kadar” kısmı boşsa bu raporu şirketinize vermenizin ödenek almak anlamında bir faydası olmaz. Yine “01/01/2012 tarihinden 31/01/2012 tarihine kadar” gibi başı ve sonu belliyse fakat ÇALIŞIR yerine KONTROL işaretliyse yine bir anlamı olmayacaktır. Bunlar açık raporlardır. Size sonu belli ve sonunda ÇALIŞIR ibareli raporlar ödenek hesaplamanızı sağlar. Çünkü, raporun sonu belli değilse birincisi hesaplama yapamazsınız ikincisi şirketinizin özlük işleri bu raporu SGK’nın sitesine giremez. Genellikle doğum ile ilgili raporlar açıktır. Başı ve sonu net olan raporlarınızı şirketinize verdiğinizde özlük işleri bunu SGK’nın sitesine girer. Hatta girilecek yerin linkini de verelim (Tıklayınız) Ayrıca hastane de SGK’ya raporunuzu iletir. Burada takibiniz önemli çünkü o rapor genelde orada burada unutulur. Sizin şirketinizin bağlı olduğu SGK’ya giderek raporunuzun örneğini göstererek bir teyit almanız işlerinizi hızlandıracaktır. Şirket raporu girdiyse ve hastaneniz de raporu verdiyse ve “Kimleri Kapsar?” başlıklı konumuzdaki şartları da…

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Kimleri Kapsar?

Sigortalının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Eğer iş kazası veya meslek hastalığı geçirilmiş ise hiçbir şart aranmaksınız raporlu oldukları her bir gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Hastalık nedeniyle rapor alınması durumunda raporun başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için (ilk 2 günü sigorta ödemiyor) geçici iş göremezlik ödeneği verilir. İstirahat süresince kesinlikle başka bir işte yada kendi işinizde çalışamazsınız. Çalışırsanız ödeneğiniz kesilir yada ödendiyse geri isterler. Yine kadınları ilgilendiren bir önemli detay “doğumun gerçekleşmesi olması” gerekir. Doğumdan sonra çocuğun yaşayıp yaşamadığı önemli değildir. Önemli olan doğum aşamasına gelmesi…

Menü