iş gerekleri

1 Yazı Ana Sayfaya Dön

İş Analizi 2. Bölüm – İş Analizinin Çıktıları

Geçen hafta iş analizinin planlanması ve bilgilerin toplanması aşamalarını anlattık. Bu hafta üçüncü aşama olan iş tanımı ve iş gereklerinden devam ediyoruz. Üçüncü aşama; İş Tanımı ve İş Gerekleri İş analizi ile elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda iş tanımları ve iş gereklerini oluştururuz. İş tanımları,  işin başlıca sorumluluklarını, fonksiyonlarını, çalışma araçlarını, çalışma koşullarını, işin ast – üst bağlantılarını içerir. İş gerekleri ise, işin gerektirdiği görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için o işi gerçekleştirecek personelde olması gereken yetenek, tecrübe ve bilgileri içermektedir. İş tanımları ve gerekleri belirli bir kapsamda hazırlanmalıdır. İş analizinden elde edilen bilgilerin, her işletme kendi içinde belirleyebileceği bir formatla ortaya koymalıdır. Burada önemli bir düzen için olmasıdır. Bir iş tanımında bulunması gereken kısımları aşağıda özetledik. Bunlar; Departman adı: İşin bulunduğu departmanın adı yazılır. Birim: Bağlı bulunduğu birim yazılır. İşin Adı: İşin adı yazılır. İşin Kodu: Kuruma bağlı olarak, işlerin belirli kodları varsa onlar yazılır. Departman Yöneticisi: Departman yöneticisinin adı…

Menü