İş Davası

3 Yazı Ana Sayfaya Dön

İş Davalarını Çoğunlukla İşçilerin Kazanmasının Sebepleri

Hukuk sistemimizde işçi-işveren ilişkisi kapsamındaki kanun ve yönetmelik hükümlerinin büyük çoğunluğu işçi lehine düzenlenmiş ve bu düzenlemelerle sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak zayıf olanın yasalarla korunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda işçinin temel hakları öncelikle anayasal güvence altına alınmış, İş Kanunu’nda işçi lehine emredici hükümler düzenlenmiş, işverenin bu hükümlere aykırı davranması halinde devlet tarafından işveren aleyhine bir takım yaptırımlar uygulanması öngörülmüş, kanunda açıkça düzenlenmeyen, belirsizlik veya tereddüt uyandıran hallerde Yargıtay’ın yıllar önce benimsediği “işçi lehine yorum ilkesi” nin uygulanması gerektiği ve işveren tarafından iş sözleşmelerine tek taraflı düzenlemeler ile işçi aleyhine konulan hükümlerin geçersiz sayılacağı kabul edilmiş, davalarda işverene daha ağır ve çoğunlukla yazılı delil ile ispat etme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu durum da, hak ve alacaklarını layıkıyla alamayan ve haksızlığa uğradığını iddia eden işçilerin, işveren aleyhine açtıkları davaları kazanmasını kolaylaştırmaktadır. Görüldüğü üzere hukuki düzenlemelerle koruma altına alınan her işçiyi, işveren karşısında potansiyel bir dava olarak nitelemek mümkündür. Ancak bu durum işçi tarafından…

İş Davaları Hakkında Merak Edilenler

Kanundan ve iş sözleşmesinden doğan hak ve alacakları hiç veya gereği gibi ödenmeyen, haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılan veya sigortasız çalıştırılan işçiler, yasada belirlenen koşulların gerçekleşmesi halinde; zaman aşımı ve hak düşürücü sürelere uymak koşuluyla işveren aleyhine dava açabilirler. Bu yazımızda iş davaları hakkında merak edilen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Her ne sebeple olursa olsun işveren aleyhine dava açılabilmesi için öncelikle yazılı bir dava dilekçesi mevcut olmalıdır. Dilekçe, yasada belirlenen şartlara uygun olarak hazırlanmalı, dilekçenin içeriğinde davanın konusuna göre talep edilen hususlara ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmalıdır. Dava avukat aracılığı ile takip edilmeyecekse bile; herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına, dava dilekçesi avukat veya alanında uzman bir hukukçu tarafından hazırlanmalıdır. İşçi İşverene Dava Açmak İçin Nereye Başvurmalıdır? İş davalarında yetkili ve görevli mahkeme işverenin veya iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemeleridir. İş Mahkemesine hitaben hazırlanan dilekçenin/dava dosyasının adliyelerde bulunan tevzi bürosuna verilmesi ve gerekli harç ve masrafların yatırılması ile birlikte…

İş Davalarında Zamanaşımı ve İspat Yükümlülüğü

Aşağıdaki tabloda bir çok dava türü için zamanaşımı süreleri, ispat yükümlülüğü, hesaplamanın baz alınacağı ücret ve daha fazlası rahatlıkla görülebilir. Buna ek olarak bu bilgilere dayanak oluşturacak yargı kararlarıda ve kaynakçalar dipnotlarda belirtilmiştir. Av. İlknur SEZGİN TEMEL’e emeği için tüm emekçiler adına teşekkürler. Bu makalenin tüm hakları yazarı Av. İlknur SEZGİN TEMEL’e ait olup makale, yazarı tarafından http://ilknurtemel.av.tr adresinde yayınlanmıştır Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Menü