Evden Çalışma

1 Yazı Ana Sayfaya Dön

Evden Çalışma Nedir? Koşulları Nelerdir?

Evde çalışma, işçinin işverenin verdiği işi ücret karşılığında, kendi evinde veya belirlediği başka bir yerde bizzat veya aile bireyleriyle birlikte yapması işidir. Evde çalışma sıklıkla tekstil ve konfeksiyon gibi alanlarda uygulanmaktaysa da son zamanlarda reklamcılık, çeviri vb. işlerde de yaygınlaşmıştır. Peki evde çalışanlar işçi sayılır mı? Bir iş sözleşmesinin varlığı için işin mutlaka işverene ait işyerinde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle evde çalışmalarda, işverenin işçi üzerinde denetim ve yönetim yetkisini kullanamasa da evde çalışanlar iş akışındaki zorunlu bir işi üstlenmişse işçi olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda evde çalışanlar İş Kanununda yer alan haklardan yararlanır ve borçlarla yükümlü olurlar. Ancak evde çalışan; bağımsız bir girişimci olarak, müşterilerini kendi seçerek, ücretini kendi belirleyerek ve kazancına sahip olarak bu işi yapıyorsa işçi sayılması mümkün değildir. Evde çalışanların çalışma koşulları nelerdir? Yukarıda belirttiğimiz şekilde evde çalışanlar işçi olarak nitelendirilse de işyeri dışında çalıştıkları için İş Kanununda belirlenen bazı hükümler onlar için uygulanamaz. Örneğin evde çalışmalarda…

Menü