Doğum İzni

3 Yazı Ana Sayfaya Dön

Kısmi Süreli Çalışma

08.11.2016 tarihi itibariyle “Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmeliğin dayandığı esasların üzerinden hızlıca geçelim, böylece hem bilmeyenler öğrensin hem de eksik bilgisi olanlar tamamlasın; Haftalık çalışma süresi; en çok 45 saat olabilir. Maden ve yeraltı işlerinde ise 37,5 saattir. Kısmi çalışma; işyerinde tam zamanlı uygulanan haftalık çalışma süresinin 3’te 2’sine isabet eden süredir. Analık İzni; kadın işçinin doğum öncesi ve sonrası normal şartlarda toplam 16 hafta olan raporlu olduğu süredir. Ücretsiz izin; Analık izninin bitimi sonrası kadın işçinin talebi halinde kullandırılan en fazla 6 aylık izindir. Analık İzni Analık izni doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta uygulanır. Çoğul gebelik halinde “doğum öncesi 8 haftaya” 2 hafta daha ilave edilir. Kadın işçinin doktor raporu ile belgelemesi halinde ilk 8 haftalık sürenin ilk 5 haftasını çalışabilir ve sonraki 8 haftaya ekletebilir. Yani 3 + 13 şeklinde bir kaydırma yapabilir.…

Kadın İşçinin Doğum İznindeyken Nakli veya İş Değiştirmesi

Bildiğiniz üzere kadın işçilerin doğum öncesinde 8 doğum sonrasında 8 olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni hakları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili makalemizi okumak için tıklayınız. Kadın işçiye verilen bu 16 haftalık izin, aksi bir durum olmadıkça 32. haftada “doğum öncesi” ve 40. haftada verilen “doğum sonrası” raporları olmak üzere 2 rapordan oluşur. Doğum öncesi raporun bitiş tarihinde “kontrol”, doğum sonrası raporun bitiş tarihinde ise “çalışır” yazar. Doğum raporu dediğimiz bu rapor da aslen bir istirahat raporudur ve eksik gün bildiriminde ve Aylık Bildirgede 01-İstirahat olarak bildirilir. İşveren bu raporu SGK’nın web sitesi üzerinden Çalışılmadığına Dair Bildirim kısmından girer ve onaylar. Doğum raporu yada istirahat raporu dediğimiz bu rapor diğer bir yandan İŞ GÖREMEMEZLİK RAPORU’dur. İşyerinde gerçekleşecek herhangi bir nedenden dolayı kadın işçinin doğum izni sırasında farklı bir işyerine nakledildiğinde bu 16 haftalık sürenin iki farklı iş yerinde geçen döneme isabet etmiş olacaktır. Buradan hareketle de işletmelerin ikisinin de raporu…

Doğum İzni

Bu makalemizde kadın işçilerimizin doğum yapması durumunda elde edecekleri izin sürelerini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Aradığınız bir çok sorunun cevabını madde madde bulacaksınız. Bulamadığınız bir konu olursa lütfen yorum olarak ekleyin, eksiğimizi tamamlayalım. Doğum iznine hak kazanabilmek için o iş yerinde belli bir süre çalışma koşulu aranmamaktadır. Kadınlara hamilelik nedeniyle doğumdan önce 8 ve sonrasında 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta hastane raporu ile istirahat izni verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki süreye 2 hafta daha eklenir. İşveren bu raporu eksik gün bildiriminde ve aylık bildirgede 01 kodu ile İSTİRAHAT olarak girer. Kadın işçi talep ederse doğumdan sonra 6 aya kadar ücretsiz bir izin verilebilir. Alınan bu izinler kadınların yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Yani örnek vermek gerekirse 01.01.2016 tarihinde yıllık izin hak edecek olan kadın işçi  bu tarihe gelmeden evvel 6 aylık ücretsiz doğum izni kullanırsa 01.06.2016 tarihinde yıllık izin hak eder. Kıdem tazminatı hesaplanırken de bu 6…

Menü