BES

4 Yazı Ana Sayfaya Dön

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunu

25 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yayımlanarak yürürlüğe giren Zorunlu Bireysel Emeklilik Kanunu hakkındaki netleşen ve havada kalan konulara bu yazımızda değineceğiz. Bu makale yeni çıkacak yönetmeliklerle eş zamanlı olarak güncelleneceğinden takip etmenizi tavsiye ederiz. SADE BİR DİLLE KONUYU İRDELEYELİM… İşyerinde 50 kişi ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerlerinde geçerli olacağı belirtilen bu uygulama yakın zamanda 50 kişi sınırının kaldırıldığı şeklinde emeklilik şirketlerinden iddia edilmektedir. – Ocak 2017 dönemi itibariyle yapılması zorunludur. – 45 ve altındaki tüm çalışanları kapsamaktadır. GÜNCELLEME ( 06.12.2016 ) Otomatik Katılım (Zorunlu BES) işçi sayısına göre kademeli olarak sağlanacaktır. Katılım tarihi ve işçi sayıları aşağıdaki gibidir; OCAK 2017 – 1.000 ÇALIŞAN VE ÜZERİ – ÖZEL SEKTÖR NİSAN 2017 – 999 – 250 ÇALIŞAN – ÖZEL SEKTÖR TEMMUZ 2017 – 249 – 100 ÇALIŞAN – ÖZEL SEKTÖR OCAK 2018 – 99 – 50 ÇALIŞAN – ÖZEL VE KAMU SEKTÖRÜ TEMMUZ 2018 – 49 – 10 ÇALIŞAN – ÖZEL SEKTÖR…

Bireysel Emeklilik Sistemi 2013 – Devlet Katkısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Devlet katkısı 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle uygulaması başlayacak. Sisteme, bireysel veya gruba bağlı bireysel sözleşmesi olan herkes otomatik olarak dahil olacak. Devlet Katkısı ; İşveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına BES hesabına ödenen katkı payları ve ek katkı paylarında % 25 ‘ine karşılık gelen tutar Devlet Katkısı olarak ilave bir hesapta takip edilecektir. Devlet Katkısı üst sınırı; yıllık brüt asgari ücretin % 25’i olacak. Yani 2013 asgari ücret tutarı 978,60 TL olduğuna göre; 978,60 x 12 = 11.743,20 TL 11.743,20 TL x % 25 = 2.935,80 TL’den fazla yıllık devlet katkısı olmayacak. Devlet Katkısı TC Kimlik numarası bazında ödenecek. Dolayısıyla birden fazla sözleşme için de, üst sınırı aşmamak kaydıyla, devlet katkısı alınabilir. Yani isterseniz sınırın altında kalmamak için aynı BES’e para doldurmak yada birden fazla BES hesabı açmak tamamen size kalmış. Kararınız ne olursa olsun devletin size yapacağı yıllık yardım 2.821,50-TL’yi geçmeyecek. Devletin verdiği bu %25’lik katkı, Hazine Müsteşarlığı tarafından…

Bireysel Emeklilik Sistemi – Sağlık Sigortası – Vergi İadesi Hesaplama

Vergi avantajından dolayı elde ettiğim kazançı nasıl hesaplayabilirim? Brüt ücretiniz ve bulunduğunuz gelir vergisi dilimi üzerinden hesaplama yapmanız gerekiyor. Ödediğiniz katkı payını gelir vergisinin hesaplandığı matrahtan düşeceksiniz. Böylece daha düşük bir rakamı baz alarak daha düşük tutarlı bir vergi bulacaksınız. Bu düşük vergi sayesinde elinize geçen net daha yüksek kalacak. Örnek vermek gerekirse; Brüt ücreti 1.000-TL olan bir işçinin aylık BES katkı payı 100-TL olsun. Gelir vergisinde de 1. basamakta yer alsın, Brüt Ücret (A) 1.000,00 TL (Bordronuzdan görebilirsiniz) SGK Kesintileri (B) 150,00 TL (Sigorta oranları için tıklayınız) Gelir Vergisi Matrahı (C=A-B) 850,00 TL BES Katkı Payı (D) 100,00 TL BES Katkı Payı İndirimi Sonrası Gelir Vergisi Matrahı (E=C-D) 750,00 TL Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (F) (%15) 112,50 TL (1. gelir vergi dilimi %15) Damga Vergisi (G) (%0,66) 6,60 TL Asgari Geçim İndirimi (H) 66,49 TL  (Hesaplamayı öğrenmek için tıklayınız) Net Ücret (I=A-B-F-G+H) 797,39 TL Aynı şartlarla eğer 100-TL katkı…

Bireysel Emeklilik Sistemi – Sağlık Sigortası – Vergi Avantajı

Vergi avantajı nedir? Herşeyden önce şunu belirtmekte fayda görüyorum. Bireysel emeklilik sistemi (BES) yada özel sağlık sigortasında (SS) vergi avantajı, sizin ödediğiniz katkı paylarının belli bir yüzde ile çarpılarak size iadesi değildir. Çalışıyorsunuz ve belli bir gelir elde edip bunun vergisini ödüyorsunuz. Bu verginin hesaplandığı bu gelir sizin katkı payınız kadar düşürülüp verginiz öyle hesaplanıyor. Aslında siz ödeme yapınca bir kısmını geri almıyorsunuz, ödediğiniz vergiyi devlet düşürüyor, daha az ödediğiniz için cebinize daha çok para kalıyor. İşte vergi avantajı budur. Örneğin siz de arkadaşınız da 10-TL vergi ödüyorsanız, arkadaşınız 1-TL BES ödüyorsa, 9-TL vergi ödüyordur ve 1-TL’si cebinde kalıyordur. Bu arada 1-TL’lik kaytı payı da varlığını sürdürüyor. İkinci olarak değinmek istediğim, özellikle brüt çalışanlar daha iyi bilir, vergi dilimi arttıkça kesinti artar. Yılsonu yaklaştıkça cebinize daha az para kalır. İlk paragrafta bahsettiğim “belli bir yüzde” kavramı bu. Size iade edilecek vergi de sizden kesilecek vergi de aynı oranları kullandığı için…

Menü