Sakatlık İndirimi

Sakatlık indirimi; işçinin elde ettiği gelire istinaden daha az vergi kesilmesi yoluyla işçinin eline daha fazla ücret geçmesini sağlar.

Diğer bir değişle sakatlık indiriminin SGK ile bir ilgisi yoktur. Sakatlık indirimi alanlardan daha az gelir vergisi alınır.

 

Kimler Başvurabilir?

Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya  çocuğu engelli olan işçi, memur ve serbest meslek erbabı  ayrıca basit usule tabi mükellefler başvurabilirler.

Sakatlık İndiriminden Faydalanmak İçin Ne Yapmalı?

Eğer işvereniniz Büyük Mükellefler, Silivri, Şile, Çatalca vergi dairelerine bağlıysa bu vergi dairelerine; diğer vergi daireleri bağlı iseMükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisine (Akşemsettin Mah. Vatan Cad. Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih-İST) başvurmaları gerekiyor.

Başvuruda İstenen Evraklar;

Kendisi için;

1) Çalıştığı İşyerinden Bu İşyerinde Çalıştığına Dair (tarihli, imzalı, kaşeli) Yazı
2) Nüfus Cüzdanı
3) 1 Adet Fotoğraf
4) Yönetmeliğe Uygun Rapor Aslı, Noter Tasdikli Sureti veya Hastane Tarafından Aslı Gibidir Onaylı Sureti

Bakmakla yükümlü olduğu (çocuk, eş, ana, baba) kişi için;

1) Çalıştığı İşyerinden Bu İşyerinde Çalıştığına Dair (tarihli, imzalı, kaşeli) Yazı
2) Çalışanın Kendisinin ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişinin Nüfus Cüzdanı
3) Çalışanın Kendisinin ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişinin 1’er Adet Fotoğrafı
4) Yönetmeliğe Uygun Rapor Aslı
5) Bakmakla Yükümlü Olduğunu Gösterir Belge ( Müstahaklık Belgesi)

Sakatlık Derecesine Göre İndirim Oranları Nelerdir?

  1. Derece sakatlık indirimi için %80
  2. Derece sakatlık indirimi için %60
  3. Derece sakatlık indirimi için %40 rapor alınması zorunludur.

Maaşıma Ek Olarak Elime Ne Kadar Geçer?  (2015 yılı için)

Hangi gelir vergisi basamağında olduğunuza göre değişiklik gösterse de kabaca rakam da verebiliriz;

  1. Derece sakatlık indirimi alanlarda 880-TL vergi matrahından indirim yapılır.
  2. Derece sakatlık indirimi alanlarda 440-TL vergi matrahından indirim yapılır.
  3. Derece sakatlık indirimi alanlarda 200-TL vergi matrahından indirim yapılır.

Bu da yaklaşık

  1. derece sakatlık indirimi alanlarda 132-TL
  2. derece sakatlık indirimi alanlarda 66-TL
  3. derece sakatlık indirimi alanlarda 30-TL

nette artışa neden olur diyebiliriz.

 

Yorumlara kapalı.

Menü