Mobbing Nedir? Hangi Davranışlar Mobbing Olarak Değerlendirir?

kötüniyet

Mobbing’in kelime anlamının “baskı” olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizde yaşanan her türlü negatif olayın mobbing olarak algılanması artık alıştığımız bir durum. Fakat bu doğru değil. İşçinin karşılaştığı her kötü olay mobbing değildir. İşyerinde başınıza gelen her kötü olayı Mobbing olarak değerlendiremeyiz.

Mobbing Nedir?

Aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı bulunan bir veya birden fazla kimsenin belli bir kişiyi belli bir amaçla ve sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik veya duygusal baskı kurarak onu belli bir şekilde hareket etmeye veya etmemeye, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye, değersizleştirmeye, aşağılamaya, küçük düşürmeye veya pasifize etmeye yönelik çabalardır.

mobbing
Mobbing sistematiktir ve kişiyi belli bir eyleme (örneğin istifaya) iter.

Mobbing Uygulandığına Dair Belirtiler Nelerdir?

 • Kendini göstermeyi engellemek
 • Sözünü kesmek
 • Yüksek sesle azarlamak
 • Sürekli eleştiri
 • Yokmuş gibi davranmak
 • İletişimin kesilmesi
 • Fikirlerine itibar edilmemesi
 • Asılsız söylentiler
 • Hoş olmayan imalar
 • Nitelikli iş vermemek
 • Fiziksel şiddet tehdidi

Hangi Davranışlar Mobbing Olarak Yorumlanmamalıdır?

 • Kabahatler
 • Terbiyesizlik
 • Saygısızlık
 • İşyeri stresi
 • Nezaket ve saygı yokluğu
 • Rahatsız edici söz
 • İşyeri kabalığı

Burada şuna dikkat etmek gerekli, bir arkadaşınızın yada üstünüzün bir terbiyesizlik etmesi, şahsının her zaman ki saygısızlığı, kaba konuşması, olmadık yerde olmadık sözler söylemesi, çalışılan sektörün genel olarak kültür seviyesi düşük çalışanları istihdam ediyor olması gibi nedenlerle yaşanan negatif durumlar mobbing olarak nitelendirilemez.

Temsilde hata olmaz, affınıza sığınarak örnek vermek gerekirse, bir inşaatın şantiyesinde yada bir meyve-sebze hâlinde veya bir tersanenin meydanındaki ortam ile bir mimarlık ofisi veya bir cerrahi hastanenin ortamı bir değildir. Doğal olarak birindeki kabalık normal karşılanırken diğerinde kurumsal yapı tarafından reddedilecektir ve siz doğasında belli bir kabalık olan bu ortamı kendinize yapılan sistematik bir saygısızlık olarak yorumlayamazsınız.

Mobbing nedeniyle işçi tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir
Mobbing nedeniyle işçi tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir

Hukuken…

Mobbingin varlığı için ağır kişilik haklarının ihlaline gerek yoktur. Yani birinin ağız dolusu küfretmesini beklemenize gerek yok. Haksızlıklar yeterlidir ve kesin deliller aranmaz. İşçinin kuşku uyandıran olguları ileri sürmesi yeterlidir.

Mobbingin gerçekleşmediğine dair ispat yükümlülüğü işverene aittir.

Mobbing işçiye haklı nedenle tek taraflı sözleşmeyi fesih hakkı verir ki bu da varsa kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi haklarını alarak işten ayrılmasına neden olabilir.

Elbette bu tip soyut olayları kanıtlamanın en güzel 2 yolu şahitler ve yazışmalardır. Şirkette uzun süre ciddi iş verilmemesi, hak edilmesine rağmen terfi ettirilmemesi gibi kavramlar da rahatlıkla kanıtlanabilir. İşverenin terfi ettirmemek veya ciddi bir işi emanet edememek için yeterli nedenleri varsa mahkemede bunları sunacak ve kendisini savunacaktır. Elbette işverenin kendisinin haklılığını savunabilmesi için gerçekten çok iyi bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ne ihtiyacı olacaktır. Kariyer planlama, terfi sistemleri ve performans değerleme sistemlerini İK kurup geliştirdiği için bu tip işleri farazi gören yönetici ve işletme sahiplerinin davaları kaybetmesi kaçınılmaz olacaktır.

Yorumlara kapalı.

Menü