Mesleki, Teknik Eğitim ve Lise Stajyerlerinin Durumu

3308 SAYILI Meslek Eğitimi Kanunu’na göre 20 ve daha fazla personel çalıştırıyorsanız toplam sayının %5’inden fazla %10’undan az sayıda mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmanız zorunludur.

Brüt asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenmesi zorunludur. Bu ödeme SGK ve vergiye tabi değildir. Asgari ücretten fazla öderseniz vergiye tabi duruma gelir.

Sigortaları okudukları okulun sorumluluğundadır. İşyerinde meydana gelecek kazalar işverenin sorumluluğundadır.

İşverenin özellikle dikkat etmesi gerekenler okuldan evrakların eksiksiz alınarak öğrenci için özlük dosyası oluşturulmasıdır. Ayrıca stajyere de bordro imzalatılmalıdır. Son olarak bu istisnalar staj süresince geçerlidir. Staj süresinin bitimine dikkat edilmelidir çünkü staj bitince normal bir personel olarak sigortası devam edecektir.

Yorumlara kapalı.

Menü