Kötü Niyet Tazminatı

İş sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı olarak kötü niyetle feshedilmiş işçiler kötü niyet tazminatı için hukuki yollara başvurabilirler.

Bu cümleyi her yerde duyarsınız ama yeterli olmayacağı açık. Hadi biraz daha açıklık getirelim;

Kötü niyetten kasıt nedir?

İşverenlerin en sık yaptığı kötü niyetli eylemleri aşağıya sıralayalım;

 • İşçinin sendikaya üye olması,
 • İşçinin sendikal faaliyetlerde bulunması,
 • İşvereni şikayet etmesi,
 • İşverene dava açması,
 • İşveren aleyhinde şahitlik yapması,
 • Çok sayıda işçiyi çıkardıktan sonra yenilerini alması
 • İşçinin temel hak ve hürriyetlerini engellemesi,
 • İşçinin yasal haklarını talep etmesi.

Bu saydıklarım ve benzerleri nedeniyle çıkarıldığını düşünüyorsa işçi kötü niyet tazminatı talep edebilir.

kötü işveren

Peki şartları yok mu? Her aklına esen alabilir mi? Hadi inceleyelim;

 • Sürekli olarak o işte çalışmalısınız: En az 30 iş gününden uzun süreceği belli olan bir iş yapıyor olmalısınız. Yani 2 günde bitecek bir boya işi için işe alınmış olmamalısınız.
 • İş güvencesi kapsamında olmamalısınız: 30’dan az işçi çalıştıran bir işyerinde veya 6 aydan kısa süredir çalışıyor olmalısınız. Zaten 30 kişiden fazla çalışanı olan bir işveren için 6 aydan uzun zamandır çalışıyorsanız iş güvencesi kapsamındasınız demektir ki bu da gidip İŞE İADE DAVASI açabileceğiniz anlamına geliyor.)
 • İş sözleşmesini işverenin bir önceki paragrafta saydığım kötü niyet örneklerinden biri ile feshetmiş olması, yani işverenin kötü niyetli olarak sizi çıkarmış olması gerekiyor.
 • Sözleşmeniz belirsiz süreli sözleşme olmalı. Yani sözleşmenizde bir BİTİŞ TARİHİ olmamalı.

Peki işçinin kötü niyetli olarak işten çıkarıldığını kim kanıtlayacak?
İş güvencesi hükümlerinin kapsamı dışında kalan iş ilişkilerinde kural; kendisine karşı fesih hakkının kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini iddia eden taraf iddiasını kanıtlamalıdır. Yani işçi kötü niyetle kovulduğunu düşünüyorsa bu düşüncesini ispat etmek zorundadır.

kötü müdür

 Peki bu tazminatın tutarı nedir?

İşçinin kıdemine bağlı olarak belirlenen İHBAR TAZMİNATININ 3 KATIDIR.

İhbar Sürelerini hatırlayalım;

 • Deneme süresinin bitiminden 6 aya kadar; 2 hafta
 • 6 aydan 1,5 yıla kadar; 4 hafta
 • 1,5 yıldan 3 yıla kadar; 6 hafta
 • 3 yıldan fazla ise; 8 hafta

Yani örneğin 3 yıldan uzun süredir çalışıyorsanız 8 haftalık ihbar tazminatını 3 ile çarparak Kötü Niyet Tazminatınızı hesaplayabilirsiniz.

Eğer işveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırken ihbar süresince çalıştırmadan çıkardıysa çalışılmayan ihbar süresi de üzerine eklenir. Yani İhbar Tazminatı x 4 olarak hesaplanır.

Yorumlara kapalı.

Menü