İşyerime İşe İade Davası Açmak İstiyorum

Öncelikle yazımızın kötü niyetli çalışanların işverenden bir boşluk yakalayıp para koparması amacıyla yazılmadığını belirtmek isterim. Buradaki amaç emekçinin hakkının tam ve adil bir şekilde alınmasıdır.

Bu yazıyı, işverenin haklı sebeplerle sözleşmeyi feshedebileceği kesin dayanakları olmadığını varsayarak yazıyorum. Çünkü çok çeşitli davalar olabilir ve hepsine ayrı bir bakış açısı gerekiyor. Ben olabildiğince geniş yazacağım.

Öncelikle işe iade davası açacaksanız bir avukatınız olması fevkalade işinize yarayacaktır.

İşten çıkarılacağınız zaman işveren bunun yasal zeminini hazırlamak zorundadır. Yani “bugün son yarın gelme” diyemez. Hatalarınızı, kusurlarınızı, performans düşüklüklerinizi, şirketin içinde bulunduğu krizleri, satışlardaki gerilemeleri, varsa hakaretlerinizi, şirket kurallarını ihlal edişinizi, işe sadakatsizliklerinizi, devamsızlıklarınızı, gizli bilgileri sızdırmanızı, şirkete verdiğiniz maddi ya da güven sarsıcı zararları ispat etmek zorundadır.

Yukarıdaki paragrafta saymış olduğum sizden kaynaklanan hatalara ilişkin sizden savunma talep etmiş olmalı ve savunmanıza karşılık ihtarname vermiş olmalıdır. Bu ihtarnameye rağmen yine olumsuz bir durumu tekrar etmiş olmalı ya da benzeri bir şekilde zarar vermiş olmalısınız. Bu durumda ibranamenizi alarak işten çıkarılırsınız.

Saydıklarım içinde şirketin içinde bulunduğu çıkmazlardan kaynaklı bir sebep varsa savunma alınmasına gerek yoktur fakat ibranamede bu sebepler yer almalı ve size izah edilmelidir.

Kısaca neden çıkarıldığınız size net bir şekilde bildirilmeli, sizin hatanız varsa hatanın boyutuna göre en az bir kere uyarılmalısınız.

Kanunlar mümkün mertebe işçinin işinde kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Eğitimsel bir eksiklik varsa şirket sizi eğitime göndermelidir. O pozisyonda iyi değilseniz farklı bir pozisyon teklif edilmelidir. Diğer bir değişle, siz işverenin haklı sebeple sözleşmeyi feshine neden olmadıysanız, “son çare” işten çıkarılmanız olmalıdır. “İşveren yapacağım hiç bir şey kalmadı. Çıkarmak zorundaydım” demek zorundadır adeta.

Eğer haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, işverenin size o güne kadar vermiş olduğu tüm evraklar iddialarınızı desteklemenize yardımcı olacaktır. Sakın evraklarınızı atmayın.

Size yapılan tüm haksızlıkları iddia edebilirsiniz. Sizin iddialarınızı kanıtlamak gibi bir durumunuz yoktur. İşveren haklılığını kanıtlamak zorundadır.

Örneğin tutup “Ocak ayı maaşımı vermediler” diyebilirsiniz. Ocak ayında size maaş verildiğini işveren kanıtlamak zorundadır. Siz maaş almadığınızı kanıtlamak zorunda değilsiniz. Bu ve bu tip durumlar işçinin 1-0 önde başlamasını sağlar.

Aslında eğer henüz işten ayrılmadıysanız ve hala işyerinde çalışmaktaysanız ya da ileride bir gün şuan çalıştığınız yerde veya gelecekteki işyerinizde yaşayabileceğini biliyorsanız yazımızın devamı daha önemli bir hal alacaktır.

Öncelikle işyerinde yaşadıklarınızı unutmayın. Sizin yapmanız gereken size verilen her türlü evrakı saklamaktır. Bordrolar, terfiler, cezalar, ihtarnameler, mailler…

Yöneticiniz size saygı sınırlarını aşan bir mail atmış olabilir. O mailin bir çıktısını alın. Biri sözlü ya da farklı bir tacizde bulunmuş olabilir. O olay sırasında orada olanları not düşün. Ben bunlarla uğraşamam diyebilirsiniz ama bir gün dava günü geldiğinde size yapılanları içinizde hissedeceksiniz ama mahkemeydi avukattı derken ya atlayacaksınız ya da hepsi aklınıza gelmeyecek.

Şirkette çalışmaya devam edenler size şahitlik etmek istemeyebilir fakat dava günü geldiğinde o insanlar artık orada çalışmıyor olabilir ya da aynı şikâyetlerle yılıp ayrılmış olabilirler. Problemli işyerlerinde genellikle tüm personel aynı rahatsızlığı yaşar ve ayrılan insanlar size şahitlik edecektir.

Satışlarınız ile ilgili mailleri, anlaşamadığınız ya da yaptığınız hatalara dair olayları da ileride çarpıtılmaması için alabilirsiniz.

Somut olarak sizinle ilgili tüm şikâyetler size ihtarnamelerle bildirilmiş olmalıdır.

Şimdi gelelim işin teknik tarafına;

İşe iade davası açabilmeniz için;

  • Çalıştığınız şirketin en az 30 ve daha fazla çalışanı olması,
  • Sizin şirkette en az 6 aydır çalışıyor olmanız,
  • Sözleşmenizin belirsiz süreli sözleşme olması şarttır.
  • İşçi kendisine işten çıkarıldığının bildirilmesinden sonraki 1 ay içinde, davalının (işveren) ikametgâhındaki mahkemede veya işin yapıldığı yerdeki İş Mahkemesinde dava açabilir.
  • İş mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde işe iade davası açılabilir.
  • Emeklilik aylığı için başvuran işçi işe iade davası açamaz.
  • İşçi, işe iade yönündeki mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır. İşçinin başvurusu sonucunda da İşveren işçiyi aynı koşullarda eski işine başlatmak zorundadır.
  • İşveren işe başlamak için başvuran işçiyi 1 ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az 4 en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Tazminat tutarını işe iade kararını veren mahkeme belirler. Mahkeme genellikle taban tutarı, yani 4 aylık ücret tutarında tazminat ödenmesine hükmetmektedir. Bu tazminattan, kıdem tazminatında” olduğu gibi, sadece damga vergisi kesintisi dışında, hiçbir kesinti yapılmaz.

Son olarak, işveren işçiyi çıkarırken her türlü yasal haklarını vermiş olsa dahi, işçinin dava açmasına engel değildir.

Yorumlara kapalı.

Menü