İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı?

Bu yazımızda en çok merak edilen konulardan biri olan istifa ve sonuçları üzerinde duracağız. Yani, İstifa edersem kıdem tazminatı alabilir miyim? Baskı altında istifa dilekçesi imzalattırdılar, haklarım nedir? ve buna benzer sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Peki istifa nedir? Hangi hallerde geçersiz olur ve sonuçları nelerdir?

İşçinin iş sözleşmesini ihbar sürelerine uyma zorunluluğu olmadan haklı nedenle derhal feshedebileceği haller İş Kanunu’nda sayılmış, ancak işçinin istifa etmesi Kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. İşçi açısından haklı nedenle derhal fesih sebepleri için tıklayınız.
İşçinin haklı bir nedene dayanmadan iş sözleşmesini feshetmesi istifa olarak değerlendirilmektedir. İş sözleşmesinin işçinin istifa etmesi nedeniyle sona ermesi halinde, işçi işe iade davası açamayacağı gibi, ihbar ve kıdem tazminatına da hak kazanamaz. Ayrıca ihbar sürelerine uymadan işten ayrılması halinde işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Bu sebeple olayın yargıya taşınması halinde mahkemeler, istifa içerikli belgeleri detaylı olarak incelemekte ve istifanın arkasındaki gerçek durumu araştırmaktadırlar.

Zira, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme imkanı varken, işverenin işçiyi yanılgıya düşürerek istifa dilekçesi alması halinde gerçek bir istifadan söz edilemez. Yargıtay bu gibi durumlarda işçinin istifa ettiğini değil iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini kabul etmektedir.

Örneğin fazla çalışma yapmanıza rağmen ücretleriniz ödenmiyor veya eksik ödeniyorsa iş sözleşmesini haklı nedenle ve derhal feshedebilme imkanınız varken, işvereniniz sizi yıldırma politikasıyla istifa etme noktasına getirdiyse, bu durumda iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğiniz kabul edilir. Bu sebeple işverene dava açmak istediğiniz zaman dava dilekçesinde istifanızı haklı kılacak sebepleri açıklayabilir, bu durumu tanık beyanları ve diğer delillerle ispat etmeniz halinde (bir yıl ve üzeri çalışmanız varsa) kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Nitekim Yargıtay da, istifa dilekçesindeki ifadelerin genel bir içerik taşıması durumunda, işçinin dava dilekçesinde istifa sebeplerini açıklayabileceği görüşündedir.

İşverenin baskı ve dayatmalarla işçiden istifa dilekçesi alması halinde ise Yargıtay, feshin işveren tarafından gerçekleştirildiğini kabul etmekte, feshin olaya göre haksız olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Feshin işveren tarafından haksız olarak yapıldığının tespiti halinde de (bir yıl ve üzeri çalışmanız varsa) kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Ayrıca fesih işveren tarafından yapılmış sayılacağından çalışma sürenize göre ihbar tazminatına da hak kazanabilirsiniz.

Bununla birlikte uygulamada en çok karşılaştığımız durum, işçinin ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi şartıyla istifa etmesidir. İşçinin ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi şartıyla işten ayrılmak istemesi işveren tarafından istifa olarak kabul edilip işçiye herhangi bir ödeme yapmaksızın işleme alınması mümkün değildir. Zira bu durumda gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez.
Dolayısıyla “İstifa eden kıdem tazminatı alamaz.” gibi bir düşünce her durum için geçerli değildir. İstifanın arkasındaki nedenler mutlaka araştırılmalı ve “işçi lehine yorumlama ilkesi” de dikkate alınarak istifanın geçerli olup olmadığına göre değerlendirme yapılmalıdır.

2 Yorumlar

 1. Ahmet Keskinoğlu

  Merhaba ….

  01.05.1997 Tarihi itibari ile çalışmış olduğum şirketten sağlık problemim ( ayaklarımın rahatsızlığı diyelim) nedeni ile ayrılmak istiyorum .

  SGK dan evrak getirip İK ya verdiğim zaman Tazminatımı alabileceğim malum hep söyleniyor ama konu ile ilgili net doğru bilgiyi bir türlü edinemiyorum .

  01.05.1997 İşe Giriş – 24.10.2016 işten çıkış olarak düşünürsek .
  Vermiş olduğum hizmet karşılığında kendi isteğimle ayrıldığım için sadece KIDEM mi alacam ?
  15 yıl doldurmuş olmamız gerektiği söyleniyor ya , ben 15 yıllık tazminat mı alacam yoksa yaklaşık 20 yıldır çalıştığımın karşılığını tamamını mı alacam acaba ?

  • Av. Nurcan Konur

   Merhaba Ahmet Bey,

   Sigorta başlangıcınızın 08.09.1999 tarihinden önce olması, 15 yıl ve 3600 prim gün sayısını doldurmanız şartıyla işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Ancak kendi isteğinizle işten ayrıldığınızdan tarafınıza ihbar tazminatı ödemesi yapılmaz. Sadece 15 yıl için değil, aynı işyerinde çalıştığınız tüm dönem için tazminat alırsınız.

Menü