İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşyerinde Alkol ve Diğer Maddelerin Tüketimi

  1. İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.
  2. İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.
  3. Aşağıdaki çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz:
  • Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenler.
  • Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlar.
  • İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar.

Son olarak yasak olmasına rağmen alkol yada bağımlılık yapan maddeleri kullanarak işe geldiği düşünülen veya işyerinde kullandığı tespit edilen çalışanlar için;

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

Yorumlara kapalı.

Menü