İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşçinin Yükümlülükleri

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

 1. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
 2. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
 3. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
 4. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
 5. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

2 Yorumlar

 1. benim 4 yıldır maaşımda benim bilgim dildhanie icra kesintisi var aynı oranda bir senedirde muhasebe kesintisi oluyor bu yfczden madur duruma dfcştfcm icraya olan borcumdan başka bir borcumda yok bu muhasebe kesintisinde bir yanlışlık oldugunu dfcşfcnfcyorum ama neryr gittiysem bir cevap alamıyorum 6 ay f6nce ankaraya ssk mfcdfcrlfcgfcnede dileke7e yazdım onlardanda cevap gelmedi yardım edin lfctfen teşekkfcrler

  • Okan Koçak

   Yanlış olduğunu düşündüğünüz bordroyu tarayip bize mail atabilirsiniz.

Menü