İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğum Var mı?

İşyerinizin tehlike sınıfını belirlediniz. Eğer işyeriniz tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğunuz bulunmaktadır. İşyeriniz az tehlikeli sınıfta yer alıyor ve 50’den az çalışanınız bulunuyor ise 01.07.2017 tarihine kadar hizmet alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

İş güvenliği uzmanları, İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında Yönetmelik’te belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her  1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının  1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her  500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının  250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İşyeri hekimleri, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında Yönetmelik’te belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

Diğer sağlık personeli, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında Yönetmelik’te belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU uyarınca iş sağlığı ve güvenliği konusunda yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir yükümlülük için ayrı ayrı belirlenen idari para cezaları uygulanır.

 

İşyeri Tehlike Sınıfının Belirlenmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmış olup, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme / çalıştırma yükümlülüğü başta olmak üzere, birçok yükümlülük işyerinin tabi olduğu tehlike sınıfına göre belirlenmekte veya değişmektedir. İşyerinizin tehlike sınıfı NACE kodlarına göre belirlenir. Peki NACE kodu nedir? Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE (Altılı Faaliyet) olarak adlandırılmakta olup, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. İşyerinizin SGK sicil numarasının 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. rakamları NACE kodunuzu oluşturur. NACE kodları listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlara kapalı.

Menü