İş Davaları Hakkında Merak Edilenler

Kanundan ve iş sözleşmesinden doğan hak ve alacakları hiç veya gereği gibi ödenmeyen, haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılan veya sigortasız çalıştırılan işçiler, yasada belirlenen koşulların gerçekleşmesi halinde; zaman aşımı ve hak düşürücü sürelere uymak koşuluyla işveren aleyhine dava açabilirler. Bu yazımızda iş davaları hakkında merak edilen sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Her ne sebeple olursa olsun işveren aleyhine dava açılabilmesi için öncelikle yazılı bir dava dilekçesi mevcut olmalıdır. Dilekçe, yasada belirlenen şartlara uygun olarak hazırlanmalı, dilekçenin içeriğinde davanın konusuna göre talep edilen hususlara ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmalıdır. Dava avukat aracılığı ile takip edilmeyecekse bile; herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına, dava dilekçesi avukat veya alanında uzman bir hukukçu tarafından hazırlanmalıdır.

İşçi İşverene Dava Açmak İçin Nereye Başvurmalıdır?

İş davalarında yetkili ve görevli mahkeme işverenin veya iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemeleridir. İş Mahkemesine hitaben hazırlanan dilekçenin/dava dosyasının adliyelerde bulunan tevzi bürosuna verilmesi ve gerekli harç ve masrafların yatırılması ile birlikte dava açılmış sayılır. Davanın açılması halinde ilgilisine davanın açıldığını gösterir bir tevzi formu verilir. Bu formda davanın görüleceği mahkeme ve dosya numarası ile tarafları yer alır.

Dava Açmak İçin Ne Kadar Harç ve Masraf Gereklidir?

İşveren aleyhine alacak davası açılacak ise harç miktarı talep edilen alacak miktarı üzerinden hesaplanır. Ancak işçilik alacaklarına ilişkin davalarda alacak miktarı davanın başında sembolik bir miktar olarak belirlenebilir. Dava devam ederken mahkemece alınan bilirkişi raporları ile alacak miktarı net olarak belirlendikten sonra dava değeri artırılabilir.

Şimdilik 1.000,00-TL olarak talep edilen alacak davasına ilişkin örnek hesaplama aşağıda yer almaktadır.

S.NOADIADETMİKTAR(TL)HARÇ/MASRAF
1Başvurma Harcı129,20Harç
2Vekalet Harcı14,30Harç
3Dosya10,75Masraf
4Peşin Harç129,20Harç
5Gider Avansı2478,00Masraf
6Vekalet Pulu16,80Harç

Yukarıda yer alan harç tutarları adliyelerde bulunan maliye veznelerine, masraf tutarları ise mahkemeler veznesine yatırılır. İlgili harç ve masraf tutarları yatırıldıktan ve masraf makbuzları ilgilisine ibraz edildikten sonra dava açılmış sayılır. Yalnızca dilekçe vermek davanın açılması için yeterli değildir.

Davanın işçi lehine sonuçlanması halinde ise mahkemece davacı işçi tarafından yatırılan harç ve masrafın (yargılama giderlerinin) davalı işverenden alınarak davacı işçiye verilmesine karar verilir. Yargılama giderlerine karar tarihinden itibaren yasal faiz uygulanabilir.

İş Davaları Ne kadar Sürer?

Bu soruya net bir tarihle cevap verilmesi mümkün değildir. Zira dava süresine, mahkemenin duruşma yoğunluğu, delillerin toplanma süresi, tüm tanık beyanlarının alınması, bilirkişi raporunun hazırlanması, tarafların varsa rapora itirazlarının değerlendirilmesi gibi aşamalar etki etmektedir.

Yorumlara kapalı.

Menü